W Muzeum II Wojny Światowej o zbrodniach sądowych 19 kwietnia br.

W Muzeum II Wojny Światowej  w czwartek 19 kwietnia br. odbędzie się konferencja naukowa „Konformiści czy przestępcy w togach?  Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny”, której celem jest przybliżenie sylwetek oraz karier zawodowych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu reżimu.

W toku przygotowanych prelekcji, zostaną m.in. przedstawione kariery zawodowe prokuratorów i sędziów, którzy dopuścili się zbrodni sądowych, przyczyniając się do skazania na karę śmierci żołnierzy niezłomnych, takich jak Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, czy Danuta Siedzikówna „Inka”.

Zostanie omówione pojęcie zbrodni sądowej oraz kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa.

Przypomnijmy, że jedną z niosących najgorsze demoralizujące skutki zbrodni sądowych, była ta na gen. Auguście Fieldorfie „Nilu”, zbrodnia założycielska systemu prawnego PRL.

Postępowanie w tej bulwersującej sprawie przeciwko obwinionym o jej sprawstwo zostało wszczęte w 1992 przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Prowadzone było wobec prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej – Heleny Wolińskiej-Brus, (pierwotnie Felicja Fajga Mindla Danielak), kierowniczce biura Sztabu Głównego AL, szefowej Wydziału Kadr KG MO, zmarłej w 2008 r. w Oxfordzie), prokuratorów Prokuratury Generalnej –Beniaminowi Wejsblechowi (dopracował do śmierci w 1991 r. jako radca prawny) i Pauliny Kern.

Wyrok orzekł skład kierowany przez sędzię sekcji tajnej Sądu Wojewódzkiego Marię Gurowską vel Górowska vel Maria Sand vel Genowefa Maria Danielak z domu Zand (ona skazała na karę śmierci gen. Fieldorfa), zasiadającą w sekcjach tajnych przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i Sądzie Najwyższym, zmarła w 1998 r., na wezwania sądu III RP się nie stawiała.

Komisja chciała przesłuchać sędziów Emila Merza (przewodniczył tajnej sekcji sędziów Sądu Najwyższego – Wydział III Izby Karnej SN, po wstępnej analizie jego działalności sędziowskiej za rażące naruszenie prawa uznano 16 spraw;  orzekał w Sądzie Najwyższym do osiągnięcia wieku emerytalnego w 1962 r.), Gustawa Auscalera (w grudniu 1957 r.  Auscaler wyemigrował z rodziną do Izraela. Był dyrektorem Centralnej Szkoły Prawniczej im. Duracza, pracował jako prokurator w Tel Awiwie do 1965 r.)  i Igora Andrejewa (współautor podręcznika Prawo karne Polski Ludowej 1954. Od 1964 profesor nauk prawnych, współautor projektu Kodeksu karnego z 1969).

 

Program konferencji:

09.30 – 10.00 Przywitanie gości. Słowo wstępne Prokuratora Regionalnego w Gdańsku Andrzeja Golca; Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. dr. hab. Mirosława Golona; Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej dr. Karola Nawrockiego; kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz prokuratora Jacka Skały  Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

10.00 – 10.30 dr hab. prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Piotr Semków — „Polityka ponad prawem. Model relacji organów wymiaru sprawiedliwości w procesie karnym Polski Ludowej.”

10.30 – 11.00 Mieczysław Góra, prokurator Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Oddział w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy) „Problematyka pojęcia zbrodni sądowej. Kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego.”

11.00 – 11.30 dr Helena Kowalska „Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. Wybrane sylwetki i kariery sędziów, którzy dopuścili się zbrodni sądowych.”

 11.30 – 12.00 dr Dariusz Burczyk (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) „Wpływ struktur Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na sędziów i prokuratorów Wojskowego Sądu Rejonowego oraz Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku.”

12.30 – 13.00 dr Marek Szymaniak (kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) – „Kary śmierci orzekane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.”

13.00 – 13.30 dr Daniel Czerwiński (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) – „Przed czerwoną temidą – rola funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa w kształtowaniu orzeczeń sądów regionu gdańskiego”.

13.30 – 13.45 mgr Krzysztof Filip (pracownik IPN Oddział w Gdańsku) – „Postępowania

prokuratorskie prowadzone wobec funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa

Publicznego – rzeczywista próba prawnokarnej oceny zbrodni komunistycznych

czy pozorowane działania śledcze w kontekście działalności Samodzielnego

Rejonu ds. Funkcjonariuszy Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku w latach 1955-

1957?”

13.45 – 14.15 dr hab. prof. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu Bogusław Kopka,

„Kadry w wymiarze sprawiedliwości PRL – rozliczenia i wymiana kadr na fali

odwilży październikowej 1956 r.”

Niezłomni świadkowie historii: prokurator Marek Rewers – sylwetkę prokuratora przedstawi moderator konferencji Paweł Fabisiak (prokurator delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku)

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i uczestników.

Zakończenie konferencji około godz. 15.30

Organizatorami konferencji są: Prokuratura Regionalna w Gdańsku, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę