W jakiej pracy było najwięcej wypadków?

Ze sprawozdania Okręgowego Inspektoratu Pracy za 2016 rok wynika, że zarejestrowano 308 zgłoszeń różnych zdarzeń wypadkowych.

Ze zgłoszonych wypadków zbadano 122. Wśród nich było 19 wypadków śmiertelnych, 44 ciężkie, 59 lekkich i 14 zbiorowych. Nie zbadano żadnego zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Dla porównania w 2015 roku zgłoszono 290 zdarzeń, z których zbadano 173. 30 wypadków było śmiertelnych, 53 ciężkie, 81 lekkich i siedem zbiorowych. Zbadano też dwa zdarzenia potencjalnie wypadkowe. W 2014 roku zgłoszono 236 zdarzeń, z których zbadano 148. 20 z nich było śmiertelnych, 54 ciężkie, 62 lekkie i 11 zbiorowych. Było też jedno zbadane zdarzenie potencjalnie wypadkowe.

Część z zarejestrowanych zdarzeń nie została uznana przez zakłady za wypadki przy pracy.

W 2016 roku w zgłoszonych zdarzeniach zostało poszkodowanych ogółem 349 osób. W 2015 roku było ich 288, a w 2014 roku 278.

Najwięcej wypadków w 2016 roku na terenie województwa pomorskiego nastąpiło w miejscach prowadzenia produkcji przemysłowej, w tym w miejscach magazynowania (stanowiły 56,9 proc. ogółu wypadków). 20,8 proc. ogółu wypadków zdarzyło się na terenach obiektów w budowie i w remoncie. Na trzeciej pozycji (11,5 proc.) znalazły się wypadki w miejscach przeznaczonych na działalność intelektualną lub usługową, jak biura, placówki naukowe, szkoły czy zakłady usługowe. Wypadki komunikacyjne (w miejscach i w środkach komunikacji publicznej) stanowią 3,8 proc. Taką samą część stanowią wypadki, które zdarzyły się w miejscach upraw, hodowli ryb oraz na terenach leśnych i „zielonych”. 0,8 proc. wypadków zdarzyło się w miejscach zlokalizowanych w powietrzu na wysokości, za wyjątkiem placów budowy. Na wypadki w pozostałych miejscach, takich jak pomieszczenia wypoczynkowe, socjalne, higieniczno-sanitarne oraz placówki ochrony zdrowia i gospodarstwa domowe pozostało 2,3 proc.

W 2016 roku inspektorzy pracy współpracowali z: policją (w 42 przypadkach), prokuraturą (w 17 przypadkach), związkami zawodowymi (w 13 przypadkach), a także ze Społeczną Inspekcją Pracy (w trzech przypadkach), Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (w dwóch przypadkach), Urzędem Dozoru Technicznego (w jednym przypadku), Państwowym Nadzorem Budowlanym (w jednym przypadku), Inspekcją Transportu Drogowego (w jednym przypadku) i Urzędem Skarbowym (w jednym przypadku).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę