W gościnnym FAMOS-ie

Kilkudziesięciu związkowców reprezentujących organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” z terenu Oddziału Starogard wzięło udział w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 11 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Fabryki Mebli Okrętowych FAMOS. Gośćmi starogardzkich związkowców byli prezes FAMOS-u Ireneusz Karaśkiewicz, przewodniczący Gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla, jego zastępca Roman Kuzimski oraz przewodniczący „Solidarności” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” Mirosław Piórek. Modlitwę poprowadził proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Starogardzie Janusz Lipski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę