Uwagi „S” do rządowych planów, czyli spotkanie gdańskich i sopockich organizacji związkowych

Spotkanie przedstawicieli gdańskich i sopockich organizacji związkowych „S” odbyło się 27 stycznia 2016 r. w siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

spotkanie_kz27-01-16

Przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla przedstawił informacje z ostatniego posiedzenia ZRG i spotkania przewodniczących regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „S” z parlamentarzystami PiS wywodzącymi się ze Związku, m.in. wybranym na Pomorzu byłym przewodniczącym „S” Januszem Śniadkiem. W spotkaniu wzięli udział również związani z „S” wiceministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed i Marcin Zieleniecki.

Najwięcej emocji związkowców wzbudziły planowane zmiany w systemie emerytalnym oraz start programu „Rodzina 500+”. Przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla przedstawił stanowisko Związku w obu sprawach. W przypadku prezydenckiego projektu powrotu do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn „S” postuluje wprowadzenie drugiego kryterium uprawniającego do nabycia świadczenia – 40 lat „składkowych” stażu pracy. W przypadku świadczeń wychowawczych na każde drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 zł uwaga „S” dotyczy wydłużenia wieku pobierania świadczenia ponad przewidziane w projekcie 18 lat (dotyczyć miałoby to np. młodych osób kontynuujących edukację na studiach wyższych).

Krzysztof Dośla poinformował również o wznowieniu dialogu społecznego w województwie pomorskim. Prawdopodobnie w marcu odbędzie się pierwsze robocze spotkanie nowo powołanej instytucji – Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznej, której wiceprzewodniczącym został szef gdańskiej „S”.

Krzysztof Dośla zachęcił także wszystkich związkowców do przekazania 1 proc. podatku na rzecz Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, promującej wśród młodych ludzi idee Związku, m.in. poprzez fundowanie stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”. Zaapelował także do młodych członków Związku (do 35 roku życia) o włączenie się w działalność Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „S”.

Pobierz program do wypełnienia zeznania PIT, który automatycznie umożliwia przekazanie 1 proc. podatku na rzecz Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.

Podczas spotkania budżet Regionu Gdańskiego NSZZ „S” na rok 2016 przedstawił skarbnik ZRG Stefan Gawroński.

W części poświęconej informacji z pomorskich zakładów pracy omówiono m.in. aktualną sytuację w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych i Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

ACH

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę