Sztab protestacyjny: pogotowie strajkowe!

Krajowy sztab protestacyjny złożony z przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność” ogłosił pogotowie strajkowe na terenie całego kraju.

Obradujący w Katowicach sztab przygotował plan działań wspierających protesty górnicze. Wszystkie działania krajowej „Solidarności” będą zależne od decyzji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i przebiegu prowadzonych przez niego negocjacji. Członkowie sztabu przygotowali scenariusze działań. Wszystkie ustalenia sztabu są poufne i będą ujawniane bezpośrednio przed podjęciem działań.

- Podjęliśmy decyzję o oflagowaniu wszystkich komisji zakładowych w naszym regionie. Sztab Protestacyjny postanowił też, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, znowu spotkamy się w trybie pilnym – mówi Roman Kuzimski, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

20 stycznia odbędzie się w Katowicach spotkanie z OPZZ i Forum Związków Zawodowych, którego celem mają być wspólne działania.

Źródło: solidarnosc.org.pl

Fot. Solidarność Katowice

Download PDF
Powrót Drukuj stronę