Ustawa: dodatek dla emerytów, prośba o opinie

Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej KK NSZZ „Solidarność” prosi o opinie na temat ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Opinie oraz uwagi prosimy przesyłać na adres:  dpsgda@solidarnosc.org.pl do dnia 4 stycznia 2016 r.

Treść projektu ustawy…>>

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę