Uroczyste posiedzenie Rady Sekcji Oświaty

Kluczową sprawą dla nauczycieli są płace – powiedział przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Książek podczas uroczystej Rady Sekcji Oświaty, która odbyła się 9 stycznia w sali Akwen.

20180109_sala 4-800

Przewodniczący Książek, kontynuując wypowiedź na temat najważniejszych problemów w oświacie, krytycznie ocenił część zmian w przyjętej 27 października 2017 r. ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Wśród spraw najważniejszych do załatwienia, wynikających ze zmian w Karcie Nauczyciela, wymienił: awans zawodowy, ocenę pracy nauczycieli, urlop dla poratowania zdrowia. Przedstawił także kilka innych zagadnień, które wymagają pilnych zmian, jak: wprowadzenie standardów zatrudnieniowych, obniżenie liczebności uczniów w klasach (oddziałach), zapewnienie środków na zajęcia pozalekcyjne (tak zwane godziny dyrektorskie), ograniczenie biurokracji i wstrzymanie ograniczenia środków na nauczanie języka kaszubskiego.

Podczas spotkania dużym zainteresowaniem cieszyły się omówione przez prawników zmiany w prawie oświatowym. Radca prawny Bogumił Soczyński zaprezentował opinię w sprawie artykułu 42 Karty Nauczyciela, podkreślając, że konieczna jest bezwzględna likwidacja godzin karcianych. Natomiast radca prawny Tomasz Gryczan, omawiając projekt rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, powiedział między innymi, że „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia jest niespójny systemowo i mało czytelny. W dużej mierze stanowi on powtórzenie koncepcji udzielania urlopu dla poratowania zdrowia przyjętej w szkolnictwie wyższym. Jednakże zastosowane przez projektodawcę rozwiązania nie przystają do specyfiki pracy nauczycieli, a w wielu miejscach zostały one przytoczone w sposób przypadkowy. Sporym mankamentem rozporządzenia jest brak informacji, na jakiej podstawie nauczyciel ubiegający się o urlop zdrowotny otrzyma dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia i kto ma wystąpić o taką dokumentację – nauczyciel czy dyrektor szkoły. O tych i o innych problemach trybu przeprowadzania badania lekarskiego, w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, traktuje opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność z dnia 5 stycznia 2017 roku”.

Poza wymienionymi powyżej merytorycznymi sprawami, omawianymi w drugiej części Rady Sekcji, spotkanie miało wyjątkowo uroczysty charakter – świąteczno-noworoczny.

Rozpoczęło się od śpiewania kolęd. Wykonywali je razem z Zespołem Muzycznym ze szkoły w Wejherowie, członkowie Rady i liczni goście. Uroczystą atmosferę wprowadziły także życzenia składane przez dostojnych gości Rady. Zdrowia, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, podniesienia rangi zawodu nauczyciela, satysfakcji z pracy związkowej i ciężkiej pracy w szkołach życzyli między innymi: Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Adam Krawiec, Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. O tym, jak pogodzić sukces z duchowością, jak oceniać wydarzenia w szkołach, w rodzinie, w kraju – w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości mówił ksiądz proboszcz Krzysztof Nowak, życząc, aby rok 2018 był rokiem dobrym, pełnym sukcesów i osobistych spotkań z Bogiem.

Uroczystą świąteczno-noworoczną część Rady zakończyło wspólne odśpiewanie kolędy „Wśród nocnej ciszy…”.

Barbara Ellwart

Download PDF
Powrót Drukuj stronę