Uroczysta Wigilia seniorów Regionu Gdańskiego

Stoły przykryte białymi obrusami, wigilijne opłatki, modlitwa, kolędy, poczęstunek i serdeczne słowa skierowane do seniorów z Regionu Gdańskiego tworzyły niezwykle świąteczny nastrój podczas opłatkowego spotkania Sekcji Regionalnej Emerytów i Rencistów. 17 grudnia do Akwenu w siedzibie gdańskiej „Solidarności” przybyło wielu seniorów i dostojnych gości, wśród których byli: abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i przewodniczący ZR Gdańskiego Krzysztof Dośla.

„Spotykamy się tutaj jako szczególna rodzina, która przyozdobiona jest znaczkiem „Solidarności” i zakorzeniona w te pierwsze działania, ale nadal potrzebująca bycia we wspólnocie (…) Duch „Solidarności trwa i dziś, gdy przyjechałem do Państwa, a przybywam (…) zawsze z największym szacunkiem, bo przecież Państwo doświadczają dwóch rzeczy – z jednej strony jesteście świadomi spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny, miejsca pracy, a z drugiej – jakby zapomnieni, odsunięci doświadczacie nawet czasem jakiejś buty i arogancji” – mówił do emerytów i rencistów abp Sławoj Leszek Głódź., jednocześnie życząc wiele nadziei i radości, jaką niosą święta Bożego Narodzenia.

Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, składając życzenia świąteczne, dziękował seniorom za wieloletnie aktywne działanie w Związku, a przewodniczący ZR Gdańskiego Krzysztof Dośla podkreślał, że emeryci i renciści są najaktywniejszą grupą wśród członków „Solidarności”.

W czasie spotkania szczególnym momentem było wystąpienie przewodniczącego RSEiR Jana Klassy, który dziękował za wieloletnią współpracę i zasługi dla Sekcji Regionalnej – byłej przewodniczącej Komisji Terenowej EiR Teresie Sobczyńskiej oraz byłej przewodniczącej GPRD „Skanska” Marii Wójcik.

Całą uroczystość uświetnił występ zespołu z Łęgowa, który śpiewał kolędy.

Barbara Ellwart

fot. Paweł Glanert

Download PDF
Powrót Drukuj stronę