Upomną się o godność nauczycieli i poziom edukacji

Pracownicy oświaty i wychowania z NSZZ „Solidarność” we wtorek 28 kwietnia br. wyjdą na ulice stolicy.

Manifestacja rozpoczyna się w południe przed Kancelarią Premiera przy Al. Ujazdowskich 1/3. Związkowcy przejdą następnie przed Sejm. Zakończenie manifestacji około godz. 15.

Udział w manifestacji weźmie też reprezentacja nauczycieli z naszego regionu. Z Gdańska, sprzed siedziby Związku, wyruszą o godz. 5.30.

Obecność zapowiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „S”.
NSZZ „S” w stanowiskach kierowanych do rządu i parlamentu jednoznacznie wypowiadał się w obronie Karty nauczyciela. Rada Sekcji OiW NSZZ „S” Regionu Gdańskiego akcentuje pilne postulaty środowiska nauczycielskiego, upominając się o godność i obronę statusu zawodowego nauczycieli i innych pracowników oświaty.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę