Łupkowe żniwa spowalniane

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które dysponuje jedynie 15 ze 111 koncesji na prowadzenie poszukiwań gazu ze złóż niekonwencjonalnych, rozpoczęło właśnie wykonywanie czwartego pionowego otworu o nazwie Opalino-2 na obszarze koncesji Wejherowo na Pomorzu – poinformowała „Rzeczpospolita”.

Odwiert gazu łupkowego „Krupe” na Lubelszczyźnie. Fot. Karol Karolus Wikimedia Commons

Prace wiertnicze potrwają około dwóch miesięcy. Według ekspertów Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych za trzy lata w Polsce ruszyć może wydobycie gazu łupkowego… pod warunkiem, że politycy zechcą realizować przyśpieszony wariant rozwoju tego wydobywczego sektora. Jednym z założycieli CASE jest minister finansów w rządzie Donalda Tuska Jan Antony Vincent-Rostowski (Jacek Rostowski), Tymczasem Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zarzucają rządowi i marszałek Sejmu blokowanie projektu regulującego zasady wydobycia gazu łupkowego w Polsce, czyli m.in. rozwiązań regulujących dla inwestorów, współpracy polskich i zagranicznych firm, nauki i biznesu. Politycy PiS alarmują, że brak regulacji prawnych w tej dziedzinie naraża Skarb Państwa na straty i ryzyko, że koncesje mogą się znaleźć „w rękach podmiotów Polsce wrogich”. Poseł Piotr Naimski, biochemik, były wiceminister gospodarki twierdzi, że głównym „hamulcowym” procesu legislacyjnego jest minister finansów Jacek Rostowski.

– Koncesje mogą znaleźć się w rękach podmiotów Polsce wrogich. W tej chwili stan prawny jest taki, że Skarb Państwa nie ma żadnej kontroli nad obrotem udziałami w spółkach posiadających koncesjeostrzega Naimski.

W listopadzie 2011 r. PiS złożyło projekt ustawy, który ma zagwarantować państwu sprawiedliwy udział w dochodach z wydobycia gazu łupkowego. Projekt zakłada utworzenie specjalnej spółki Skarbu Państwa, która byłaby udziałowcem wszystkich spółek tworzonych dla obsługi koncesji wydawanych wydanych przez Ministerstwo Środowiska. Miałaby ona prawo pierwokupu udziałów sprzedawanych przez innych udziałowców. Ponadto projekt zawiera on regulacje m.in. z zakresu koncesji na wydobycie i wysokości opłat wydobywczych. Projekt notorycznie zdejmowany jest jednak z porządku obrad.

– Dlaczego marszałek Sejmu zdejmuje po raz kolejny projekt ustawy PiS? Ten projekt jest blokowany ze szkodą dla Skarbu Państwa stwierdził szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej w Sejmie i ujawnił, że na posiedzeniu Konwentu Seniorów już kilkakrotnie usłyszał, że projekt nie jest procedowany, ponieważ ciągle czeka na opinię rządu.

W tym roku PGNiG zamierza rozpocząć wykonywanie kilku odwiertów m.in. na pomorskich koncesjach w obszarze Stara Kiszewa i Kartuzy-Szemud. Kiedy ruszą i ile ich będzie zależy od tempa uzyskiwanych zgód administracyjnych.  Spółka wykonała dotychczas trzy odwierty pionowe: Markowola-1 (koncesja Pionki-Kazimierz), Lubocino-1 (koncesja Wejherowo) i Lubycza Królewska-1 (koncesja Tomaszów Lubelski).  

Gaz z łupków to temat, który rozpala społeczną wyobraźnię, mimo że nadal dokładnie nie wiadomo, jakie są zasoby tego paliwa. Gaz z łupków to szansa dla Polski na uniezależnienie się od importu gazowego paliwa. Rocznie w Polsce zużywamy ok.14,5 mld m sześc. gazu.  Rocznie importujemy ok. 11 mld m sześc. gazu ziemnego. Dwie-trzecie tego paliwa pochodzi z Rosji, płacąc jedną z najwyższych cen w Europie. Raport Państwowego Instytutu Geologicznego podaje, że zasoby gazu pozyskanego ze skał mogą nawet sięgać 1,9 biliona metrów sześc. Pesymistyczne szacunki mówią o ilościach od 346 do 768 mld m sześc. Tak, czy inaczej jego zasoby wystarczyłyby na minimum kilkadziesiąt lat zaspokojenia wszystkich polskich potrzeb. Gaz z łupków jest więc realną szansą na to, by uniezależnić się od dostaw gazu z zagranicy.  Czym są owe łupki? To skała osadowa, która może zawierać złoża gazu. Czym różni się gaz z łupków od gazu ziemnego? To ten sam gaz ziemny, tylko występujący w innych utworach skalnych. W Polsce pokłady tego gazu znajdują się bardzo głęboko – 3 do 4 km pod ziemią.  Obszar występowania łupków w Polsce obejmuje pas od województwa pomorskiego przez woj. mazowieckie, do Lubelszczyzny. Wydano 111 koncesji na poszukiwanie złóż gazu łupkowego. 15 koncesji ma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę