Uniwersytet w Poznaniu nie stosuje klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Podpisz petycję do rektora

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pięciu kolejnych zamówieniach publicznych na roboty budowlane nie wymaga umów o pracę. Uczelnia otrzyma od Związku tzw. „żółtą kartkę”.

Walka o godne warunki pracy dla pracowników realizujących zamówienia publiczne na uczelni zaczęła się od protestu sprzątaczek, oszukanych przez firmę wyłonioną w przetargu. W kolejnych zamówieniach, tym razem na roboty budowlane, uniwersytet nie wymaga zatrudniania na podstawie umowy o pracę.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” od lipca 2015 roku prowadzi akcję piętnowania szczególnie rażących rozstrzygnięć przetargów w systemie zamówień publicznych. Monitoring w tej sprawie prowadzi fundacja CENTRUMCSR.PL. Zamawiający, którzy rozstrzygając przetargi wybierają oferty z zaniżonymi wynagrodzeniami, poniżej wynagrodzenia minimalnego lub zamawiających nie stosujących klauzul społecznych otrzymują od „Solidarności” tzw. „żółtą kartkę”.  O sytuacji są informowane organy nadrzędne, założycielskie oraz Urząd Zamówień Publicznych oraz media.

Uniwersytet w Poznaniu również otrzyma „żółtą kartkę”.

– Dzięki naszej akcji instytucje publiczne zaczynają dostrzegać wagę klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – komentuje Sylwia Szczepańska z Biura Eksperckiego „Solidarności” – Dzięki promocji klauzul oraz piętnowaniu rażących przypadków stosowanie rozwiązań prospołecznych w zamówieniach publicznych wzrosło do niemal 19 proc., jak wskazują ostanie wyniki monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych – wyjaśnia ekspertka.

Podpisz petycję do rektora dr hab. prof. UAM Andrzej Lesickiego o stosowanie umów o pracę w zamówieniach uniwersytetu.

hd

Źródło: Dział Informacji KK

Download PDF
Powrót Drukuj stronę