Umowy terminowe po 22 listopada 2018 r.

Dla pracowników zatrudnionych na umowach czasowych od 22 lutego 2016 r. z dniem 21 listopada 2018 r. upłynął maksymalny,  33-miesięczny, limit zatrudnienia na tej podstawie, co oznacza, że od 22 listopada uległy one z mocy prawa przekształceniu w umowy na czas nieokreślony.

Po zmianach, które weszły w życie 22 lutego 2016 r., przepis art. 251 § 1 kodeksu pracy przewiduje dwa limity – czasowy i ilościowy. Począwszy od tego dnia okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy zmieniającej, jeżeli umowa na czas określony trwała od 22 lutego 2016 r., do okresu zatrudnienia pracownika na potrzeby obliczenia limitu 33 miesięcy pracy na podstawie umów terminowych wlicza się czas przypadający dopiero od tego dnia. Oznacza to, że najwcześniejszą datą, w której taka umowa (lub kolejna) przekształciła się w umowę o pracę na czas nieokreślony, był 22 listopada 2018 r.

Przykład:

Z pracownikiem zawarto umowę o pracę na czas określony na okres od 1.12.2015 r. do 30.11.2018 r. (3 lata). Jeżeli umowa ta nie została rozwiązana najpóźniej z dniem 21.11.2018 r. (w tym dniu osiągnięty został okres 33 miesięcy, liczony od 22.02.2016 r.), to 22.11.2018 r. pracownik będzie uważany za zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Stan prawny na 27.11.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę