Umowa przed podjęciem pracy

Obniżenie wieku emerytalnego i ustawa pięćset złotych na dziecko to – zdaniem członków Zarządu Regionu Gdańskiego – problemy, którymi w pierwszej kolejności powinien zająć się Sejm. Regionalne władze NSZZ „Solidarność” zebrały się 11 stycznia w siedzibie gdańskiej „S” na pierwszym w tym roku posiedzeniu.

 

Tradycją już stało się, że raz w miesiącu relacje z prac parlamentu składa przed członkami Zarządu Regionu poseł Janusz Śniadek. Dobrą wiadomością jest informacja, że trwają w parlamencie prace nad nowelizacją kodeksu pracy, która zakłada konieczność podpisania umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Projekt w tej sprawie do konsultacji partnerzy społeczni otrzymali jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Przypomnijmy, że PiS przedkładał tę nowelizację także w ubiegłej kadencji parlamentu, jednak została ona odrzucona głosami koalicji PO i PSL. Poseł Janusz Śniadek omówił również sprawę Trybunału Konstytucyjnego i ustawy o mediach.

Członków Zarządu Regionu interesowały jednak przede wszystkim sprawy dotyczące pracowników. Karol Guzikiewicz ze Stoczni Gdańsk dopytywał o to, czy w ustawie przywracającej wiek emerytalny zostanie uwzględniona sprawa stażu, jeśli tak, to czy zaliczana do stażu będzie służba wojskowa i studia. Apelował on również o jak najszybsze rozpoczęcie prac w tzw. podstolikach problemowych w ramach Rady Dialogu Społecznego. Mówiono także o potrzebie usprawnienia prac Państwowej Inspekcji Pracy, a także o wzmocnieniu pozycji społecznej inspekcji pracy. Janusz Śniadek zapewnił, że uwagi zgłaszane przez związkowców będzie przekazywał do odpowiednich gremiów, jednocześnie zwrócił się o przedstawianie uwag i opinii na piśmie.

Na styczniowym Zarządzie poruszono także sprawę elektronicznej legitymacji członkowskiej oraz stworzenia bazy członków Związku. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na lutowym posiedzeniu ZR z udziałem przedstawiciela Komisji Krajowej.

Członkowie Zarządu Regionu podjęli uchwałę dotyczącą rejestracji w naszym Regionie Regionalnej Sekcji Młodych.

(mk)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę