Ultimatium dla głodujących w obronie szkoły w Dąbkach

Wójt gminy Darłowo postawił ultimatum głodującym w obronie Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach k. Darłowa. Dzisiaj do godz. 15 mieli oni opuścić urząd gminy, który okupują. Głodujące kobiety w każdej chwili obawiają się siłowego rozwiązania konfliktu.

W Darłowie głodowało pięć kobiet. W piątek dwie z nich zostały zabrane do szpitala. Protestują przeciwko likwidacji jedynej publicznej placówki oświatowej w całej zachodniej części rozległej gminy. Wcześniej rodozice wielokrotnie próbowali podejmować dialog z wójtem. Bez rezultatu. Związkowcy apelują do radnych gminy Darłowo o wycofanie decyzji o likwidacji szkoły, do której uczęszcza ok. 240 uczniów. Sekcja Oświaty podkreśla, że „Solidarność” od dawna domaga się przywrócenia zapisu w ustawie o systemie oświaty o konieczności uzyskania zgody kuratora oświaty na likwidację szkoły lub placówki oświatowej.

W najbliższą sobotę ma odbyć się sesja rady gminy. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy do tego czasu strajkujących ma tam nie być.

Przypomnijmy, że 10 kwietnia oświatowa „Solidarność” Regionu Gdańskiego poparła protest strajkujących w obronie Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach k. Darłowa. Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystosowało apel do władz gminy o podjęcie natychmiastowych rozmów z protestującymi.

APEL do Rady i Wójta Gminy Darłowo

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego solidaryzuje się z uczestnikami strajku głodowego w obronie Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach k. Darłowa – jak niejednokrotnie czyniliśmy w przypadku innych zagrożonych szkół na Pomorzu.

Wspieramy działania przedstawicieli lokalnej społeczności zmierzające do wycofania zamiaru likwidacji szkoły, do której uczęszcza aż ponad 200 uczniów. W tej sytuacji bulwersujący jest projekt przekazania prowadzenia placówki stowarzyszeniu.

Przypominamy, że prowadzenie spraw oświatowych jest zadaniem gminy i to najważniejszym, z punktu widzenia społeczeństwa. Oszczędności uzyskane na skutek likwidacji placówki nie mogą być jedynym celem samorządu terytorialnego.

Bulwersujące jest niepodejmowanie dialogu z przedstawicielami rodziców, co zmusiło zdeterminowane kobiety do podjęcia tej drastycznej formy protestu.

Apelujemy do władz gminy o podjęcie natychmiastowych rozmów z protestującymi.

W imieniu Sekcji:

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji

Barbara Kamińska, zastępca przewodniczącego Sekcji

Hanna Minkiewicz, sekretarz Sekcji

Download PDF
Powrót Drukuj stronę