Ukraińscy związkowcy apelują o pomoc

Ogólnoukraińska Unia Solidarności Pracowników (VOST „Volya”) wzywa do jedności i decydujących odpowiednich działań przed realną groźbą wojny. Jednocześnie próbuje tłumaczyć złożoną społeczną i polityczną sytuację na styku dwóch mentalności – ukraińskiego patriotyzmu i orientacji prorosyjskiej.

VOST ” Volya ” po dramatycznym zaostrzeniu sytuacji na Krymie i wydarzeniach w Kijowie i innych miastach Ukrainy   przekazała do gdańskiej „Solidarności” swoje stanowisko, w którym VOST „Volya”, apeluje aby zostały spełnione żądania społeczeństwa obywatelskiego, którego symbolem stał się Majdan.

– Nadszedł czas, aby w uczciwy sposób cenić wydarzenia na Krymie i ich możliwych okoliczności dla Ukraina i pracowników Ukrainy. W rzeczywistości w agresywny i cyniczny sposób Rosja złamała dwustronne i wielostronne umowy, a przede wszystkim tą z 1994 r. podpisaną w Budapeszcie deklarację o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rosja chciała zrozumieć, że nie uda się zmienić Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu w rząd marionetkowy w sposób pokojowy.  Na raz, nocą grupy osób uzbrojonych w broń automatyczną zajęły obiekty rządowe, lotniska, tworząc posterunki na drogach wiodących na Krym, nie pozwalając przedstawicielowi prezydenta Ukrainy na Krymie wejścia do jego biura. Pod lufą karabinu, bez koniecznego kworum, zostało przeprowadzone pseudo posiedzenie Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu, gdzie rząd Autonomicznej Republiki Krymu został zmieniony na prorosyjski teatr lalek. „Premier ” z tak zwanego ” rządu”, który jest szefem lokalnej organizacji „Rosyjska Jedność” w tym samym czasie poprosił o pomoc Rosję i zapowiedziano referendum na temat statusu Autonomicznej Republiki Krymu – napisali w oświadczeniu związkowcy z   VOST „Volya”, zwracając uwagę, że w tym czasie  opancerzone rosyjskie wozy bojowe opanowały tory i drogi, a rosyjskie samoloty transportowe lądują na zajętych lotniskach m.in. w Symferopolu. Zdaniem VOST „Volya” to „ohydne przejawy rosyjskiej polityki ideologicznej”, które świadczą o rosyjskiej okupacji Krymu.
Jednocześnie grupy ukraińskich idealistów nie rozumieją, że doszło też do połknięcia ideologicznej przynęty, przygotowanej przez prorosyjskich techników od polityki. Już próbowali robić nienaturalne i sztuczne akcje, takie jak dzień języka rosyjskiego we Lwowie. (23 lutego Rada Najwyższa Ukrainy anulowała ustawę o podstawach polityki językowej, przeforsowaną przez ekipę obalonego prezydenta Wiktora Janukowycza w 2012 roku. Ustawa nadawała uprzywilejowany status językom mniejszości narodowych w regionach Ukrainy o dużych skupiskach tych mniejszości, była korzystna przede wszystkim dla etnicznych Rosjan. Anulowanie ustawy wywołało oburzenie w wielu regionach Ukrainy. W piątek nowo mianowany przedstawiciel prezydenta Ukrainy na Krymie Serhij Kunicyn oświadczył, że p.o. prezydenta Ołeksandr Turczynow nie zatwierdzi uchylenia ustawy – dopisek red.).

– Ludzie zapomnieli, że półtora roku temu cała Ukraina zorganizowała masowe protesty przeciwko tej ustawie – przypominają związkowcy z „Woli”.

Dlatego, by eskalować konflikt, nieprzychylni zmianom postanowili przyśpieszyć sytuację na Wschodzie. Chociaż jasne jest, że problemy na wschodzie Ukrainy i na Krymie nie są spowodowane ustawą o językach, ale są historycznie uwarunkowane poprzez represje
na ukraińskich i krymsko-tatarskich ludach oraz kolonizacji terytoriów, opróżnianych w wyniku przesiedleń i działań ludobójczych przez przedstawicieli narodu rosyjskiego o odmiennej mentalności. Działania te, jak dzień rosyjskiego języka we Lwowie nie dają nic oprócz krzywd i oddalają od ukraińskiego patriotyzmu.
Nie powinniśmy zapominać, że przez wieki Ukraina była okupowana przez różne państwa i rosyjskim imperialny reżim autorytarny co Ukrainę boli najbardziej. Teraz osoby o   rosyjskiej mentalności nie wyobrażają sobie, że tracą władzę, a nawet są gotowi do życia w poniżeniu, pod rządami despoty. Uważają oni, że nosicielami ukraińskiej mentalności są ekstremiści.

Związkowcy zauważają, że „sytuacja na Krymie powoduje realne zagrożenie, że konflikt będzie rozszerzony na wschodnią i południową Ukrainę, a  armia rosyjska może wkroczyć poza Krym, a w strefach okupacyjnych stworzyć zaplecze dla ustanowienia prorosyjskiego reżimu na Ukrainie, prawdopodobnie z byłym krwawym dyktatorem na czele”.

– Niektórzy mają nadzieję, że zachodni świat nie pozwali na scenariusz wojenny i zatrzyma Rosję zgodnie z umową z bezpieczeństwa dla Ukrainy podpisaną w Budapeszcie. Niestety, historia , która jest odbiciem przyszłości nie daje podstaw do optymizmu. Bismarck powiedział, że umowy z Rosją nie były godne papieru, na którym zostały napisane.
I mamy świeży przykład działań Zachodu, gdy sankcje zostały użyte po zwycięstwie
rewolucji godności, pomimo, że Ukraińcy prosili o sankcje wobec krwawego dyktatora i zabójców pokojowych demonstrantów.

Apelujemy, aby zatrzymać niebezpieczne gry oraz uznać prawo narodu ukraińskiego do demokratycznego, niepodległego państwa.

– Nie mamy prawo zdradzić rewolucji godności – apelują związkowcy.

– Wzywamy ukraińskich ludzi by uświadomili sobie niebezpieczeństwa i zademonstrowali jedność i gotowość do obrony Ukrainy. Pomińmy różnice poglądów, koncentrując się na naszych głównych interesach. Wzywamy rząd, aby domagał się pomocy od stron gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy, czyli USA, Turcji, Unii Europejskiej by użyły skutecznych środków
by zatrzymać rosyjskich agresorów. Wzywamy rząd, by oprócz działań dyplomatycznych, ogłosił mobilizację rezerwistów do sił zbrojnych Ukrainy.  Wzywamy rząd obrony Tatarów krymskich na Krymie i ukraińskich demonstrantów na wschodzie i na południe od Ukrainy.  Wzywamy rząd do natychmiastowego aresztowania wszystkich separatystów przestępców z poprzedniego, krwawego reżimu. Wzywamy związki zawodowe z całego świata w celu zapewnienia ukraińskiej ludności pomocy i solidarności, by wpływały na rządy swoich krajów, Unii Europejskiej, USA oraz ONZ by powstrzymać wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.
Ukraina wygra! – apelują związkowcy ze Lwowa i dodają, że VOST „Volya ” jest niezależną demokratyczną centralą związków zawodowych, których działalność opiera się na uniwersalnych zasadach moralności chrześcijańskiej.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę