Ukraina dziękuje "Solidarności"

Oleksandr Dzhulyk, przewodniczący Ogólnoukraińskiej Unii Pracowników Solidarność (VOST) przysłał do prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” list, w którym w imieniu ukraińskich związkowców dziękuje gdańskiej „Solidarności” za wyrazy wsparcia dla społeczeństwa Ukrainy: „Bardzo dziękujemy za wsparcie i solidarność w naszej walce za wolność, demokrację i europejską przyszłość Ukrainy. Bardzo cenimy, że to wsparcie jest z kolebki „Solidarności” – Gdańska, co wielokrotnie zwiększa nasze siły”.

List jest odpowiedzią na stanowisko ws. sytuacji na Ukrainie, które ZRG NSZZ „S” przyjął 5 grudnia br. Władze gdańskiej „S” przypomniały w nim m.in. słowa bł. Jana Pawła II: „W sporze między władzą a ludem rację ma zawsze lud”.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ws. sytuacji na Ukrainie

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z olbrzymim niepokojem śledzi sytuację na Ukrainie. Sytuację pracowników i związkowców. Piszemy te słowa z kolebki „Solidarności” – miasta Gdańska, w którym po dziesiątkach lat dominowania systemu totalitarnego społeczeństwo swoim głosem zaczęło domagać się demokratycznych praw. Przeciwko nam użyto w dniach stanu wojennego sił policyjnych. Władzy wydawało się, iż jest to właściwa droga do zatrzymania demokratycznych dążeń obywateli. Historia pokazała, ż demokracji nie da się zamknąć w więzieniach, nie da się zatrzymać kordonem milicji, ogłuszyć milicyjną pałką. „W sporze między władzą a ludem, rację ma zawsze lud” – mówił papież Jan Paweł II. Dlatego przypominamy władzom Ukrainy, iż jedynie poprzez wsłuchanie się w głos społeczeństwa można budować nowoczesne państwo, mające swe miejsce w Europie, z jej standardami  demokratycznym modelem życia. Wstrzymanie prac nad układem stowarzyszeniowym Ukraina – Unia Europejska to decyzja nie licząca się z oczekiwaniami ukraińskiego społeczeństwa.  Zamiast polepszyć pogłębi  ona katastrofalną sytuację gospodarczą i społeczną Ukrainy. Demonstrujący na ulicach walczą  dobro swego kraju. NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, solidaryzując się z dążeniami ukraińskiego społeczeństwa oczekuje, iż władze ukraińskie poprzez dialog społeczny odpowiedzą pozytywnie na oczekiwanie społeczeństwa i demonstrujących na ulicach miast Ukrainy.

Gdańsk, 5 grudnia 2013 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę