Układy zbiorowe pracy – drogą do społecznej gospodarki rynkowej

uklady_zbiorowePod takim tytułem Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” organizuje międzynarodową konferencję, podczas której zostanie poruszona kwestia branżowych, sektorowych i ponadnarodowych układów zbiorowych pracy. Konferencja ma być kontynuacją sierpniowej debaty o konstytucji. Punktem wyjścia do dyskusji będzie art. 20 ustawy zasadniczej (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.), który brzmi: Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

W programie przewidziano wystąpienie m.in. Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „S”, Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i ministra rozwoju i finansów, Lucasa Visentininiego, sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Natomiast w panelu dyskusyjnym weźmie udział m.in. Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

Konferencja odbędzie się we wtorek 17 października 2017 r., w warszawskiej siedzibie PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo), przy ul. Kasprzaka 25 (tzw. Gazownia). Rozpoczęcie przewidziano na godz. 10.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę