UG: O Narodowych Siłach Zbrojnych bez mitów i kłamstw

Ruch Społeczny im Prezydenta RP  prof. Lecha Kaczyńskiego oraz NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na wykład dzisiaj, 5 listopada  2013 r., na godz.17„ NSZ żołnierze czy bandyci? O Narodowych Siłach Zbrojnych bez mitów i kłamstw” w  ramach cyklu „Z historią ku przyszłości”. Wygłosi go  Leszek Żebrowski badacz i publicysta, propagator dziejów podziemia niepodległościowego.

Wykład odbędzie  się w Sali 4021 Wydziału Prawa i  Administracji UG.  

Narodowe Siły Zbrojne to wojskowa organizacja konspiracyjna, druga pod względem znaczenia obok AK.  NSZ była formacją, która walczyła przeciwko Niemcom i Sowietom.

Utworzenie Narodowych Sił Zbrojnych miało miejsce 20 września 1942 r. z rozkazu 1/42 płk Ignacego Oziewicza „Czesława”, pierwszego komendanta głównego NSZ. Gen. Stanisław Maczek napisał w nekrologu po śmierci Oziewicza, iż odszedł „ostatni polski rycerz kresowy”. Jego grób znajduje się na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Po aresztowaniu „Czesława” w czerwcu 1943 r. komendę objął płk Tadeusz Kurcyusz „Żegota”, „Morski”.

Powołanie Narodowych Sił Zbrojnych było wynikiem myślenia części młodej przedwojennej inteligencji. Na temat NSZ w okresie powojennym napisano masę artykułów i propagandowych „dzieł”. Żołnierzy mordowano, trzymano w więzieniach, torturowano, a  tzw.  „wiedzę” o nich propagandyści i pseudonaukowcy rozpowszechniali w sposób wręcz obrzydliwy, posługując się inwektywami, jako o „faszystach”, „antysemitach”, „kolaborantach”, „zdrajcach”. Podziemie narodowe było szczególnie znienawidzone. Okupanci niemieccy podczas wojny diagnozowali, że jest to formacja szczególnie niebezpieczna bo ideowa. Według NSZ polskie cele wojny to były m.in. granica na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz włączenie całych Prus wschodnich do Polski.

Niezależność

- Są trzy rzeczy, które wyróżniają NSZ w całym podziemiu. Pierwszą z nich jest całkowita niezależność polityczna. Była to organizacja, która była całkowicie wytworem polskiej myśli, od początku do końca wymyślona i stworzona przez ludzi przebywających w Polsce, nad którymi nie było żadnych zewnętrznych ośrodków politycznych. Żaden obcy, nawet zaprzyjaźniony rząd nie miał na nich wpływu. Po drugie byli niezależni finansowo. Nie mieli środków płynących z Londynu. I ostatnia cecha, która ich wyróżnia – byli niezależni ideologicznie. To byli ludzie, którzy tworzyli własną myśl. Oni widzieli to, że w Europie Środkowo-Wschodniej będzie potrzebny organizm, którzy przeciwstawi się niemieckiemu imperializmowi i postawi tamę bolszewizmowi – twierdzi i przypomina Leszek Żebrowski.

W ramach NSZ działała Służba Cywilna Narodu, a w niej np. prof. Krupiński, twórca polskiego przemysłu węglowego. Tam powstało „Polskie prawo administracyjne” prof. Stanisława Kasznicy. Był w SCN mec. Zbigniew Stypułkowski, sądzony w Procesie Szesnastu, późniejszy doradca kolejnych prezydentów USA. W sierpniu i we wrześniu 1943 roku pod bronią było blisko 70 tys. żołnierzy NSZ, a w momencie scalenia z AK (marzec 1944 roku) w NSZ było 90 tys. Oddziały działały przede wszystkim na Kielecczyźnie, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i  na Mazowszu. Wywiad zaś działał od Ankary po Berlin. NSZ wydawały około 200 pism, a pion propagandy NSZ wydał podręcznik do szkoleń podchorążych i podoficerów.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę