Ubożejemy

6,7 proc. Polaków, o 1 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej żyje w skrajnej biedzie (według danych GUS dot. 2011 r.). Spada tempo wzrostu płac, a inflacja jest coraz wyższa. Tym sposobem po raz pierwszy od ponad 20 lat wzrost cen daleko przewyższy wynagrodzenia. Żyje się ciężej, więc oszczędzamy. Coraz mniej konsumujemy. Przeciętnie na jedną osobę w rodzinie wydawano 1015 zł i było to realnie mniej o 1,8 proc. niż w 2010 r. Natomiast średni miesięczny dochód rozporządzalny na osobę (czyli pieniądze do dyspozycji) wynosił 1227 zł. W dramatycznej sytuacji są dzieci. Aż 31 proc. z 3 mln Polaków dotkniętych skrajną nędzą to osoby poniżej 18 roku życia.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę