Tysiące długotrwale bezrobotnych na Pomorzu

Zatrważające dane dotyczące struktury bezrobocia na Pomorzu podał Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Z informacji WUP wynika co prawda, że liczba osób bez pracy spadła w lutym br. (w porównaniu ze styczniem) nieznacznie – o 0,1 proc. ze 101 761 do 101 670, jednak pozostałe dane wskazują, jak mylący to „spadek”. Nie zmniejszyła się już bowiem np. stopa bezrobocia rejestrowanego, która w lutym 2015 r. wyniosła podobnie jak miesiąc wcześniej 11,8 proc. Spadła za to o 0,4 proc. przeciętna liczba zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw – do 284,6 tys. osób.

Ponadto z ponad 100 tys. osób bez pracy na Pomorzu tylko… 15,4 proc. ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych! Większość  (53,2 tys.) osób zarejestrowanych w urzędach pracy to długotrwale bezrobotni, którzy prawa do świadczeń nie mają. Alarmująca jest także struktura bezrobocie według wieku – największą grupę bezrobotnych stanowią pod tym względem osoby do 30 roku życia (aż 32 085 osób).

W podziale terytorialnym tradycyjnie najniższe bezrobocie zarejestrowano w Trójmieście – w Sopocie 4,2 proc., w Gdańsku i Gdyni 5,9 proc. – natomiast najwyższe w powiatach nowodworskim (29 proc.), sztumskim (24,1 proc.), malborskim (23,1 proc.) i człuchowskim (22,3 proc.).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę