Tylko współpraca zapewnia sukces – WZD Krajowej Sekcji Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”

Andrzej Kościk został ponownie wybrany na przewodniczącego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”. Delegaci dwudniowego XIII WZD, który rozpoczął się 28 maja w Gdyni, zdecydowali o tym jednogłośnie.

– Dziękuję za wasze zaufanie. Zapraszam was wszystkich do współpracy. Będę pracować uczciwie wierzę,że razem dokonamy dużo – powiedział zaraz po ogłoszeniu wyników nowo wybrany przewodniczący.

Sekcja liczy 5824 członków. Uprawnionych do głosowania delegatów było 43, a obecnych na sali obrad 39.

 

– Przeszły przez naszą Sekcję burze i kłopoty. To była trudna kadencja – rozpoczął obrady Sekcji Andrzej Kościk. Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Krzysztofa Doślę. Kościk zrelacjonował przebieg minionej kadencji KSMMiR NSZZ „S”. Przewodniczący Sekcji nawiązał do utworzenia organizacji związkowej na DCT Gdańsk.

– Podczas Bałtyckiego Tygodnia Akcji chcieliśmy przeprowadzić inspekcję na statku Maersk w porcie DCT Gdańsk. Ale nie wpuszczono nas tam. To również dotyczyło przedstawicieli ver.di . Byliśmy rozgoryczeni. Ale zrozumieliśmy wtedy, że bez dobrego zorganizowania portowców nie będziemy mogli w sposób skuteczny prowadzić inspekcji w portach – mówił Kościk.

Dzięki współpracy z ZRG i pomocy ITF projekt utworzenia związku na DCT odniósł sukces. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” DCT Gdańsk zrzesza obecnie stu kilkudziesięciu dokerów.

Kościk opowiadał m.in. o współpracy Sekcji z ITF, ETF i zagranicznymi związkami zawodowymi, jak ver.di i SEKO, a także polskimi organizacjami związkowymi, m.im Krajową Sekcją Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”, Krajową Sekcją Portów Morskich NSZZ „S”, Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy.

– Tylko dzięki współpracy możemy odnieść sukces – stwierdził Kościk. Podziękował także członkom Rady Sekcji za ich ogromną pracę.

– Szczególnie chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy robili coś dla Związku, dla naszej Sekcji bezinteresownie – mówił Andrzej Kościk. – A zwłaszcza Adamowi Mazurkiewiczowi, który przyjął na siebie tak wiele obowiązków.

O sprawie niemieckiego armatora TT Line i problemach szwedzkich i polskich marynarzy z promu „NILS DACKE” opowiadali Andrzej Kościk i Paweł Kowalski z PŻM. Prom ten zmienił banderę ze szwedzkiej na polską. Wtedy armator podjął decyzję o zwolnieniu szwedzkich marynarzy. TT Line znalazł także polski zakładowy, lokalny żółty związek zawodowy gotowy do uległości. Podpisał on układ zbiorowy pracy z TT Line na dużo gorszych warunkach niż na promie „STENA SPIRIT”.

– Dzięki współpracy z ITF Polski Komitet Koordynacyjny Morskich Afiliantów ITF ds. kampanii FOC i POC uznał, że układ zbiorowy pracy dla marynarzy zatrudnionych na promie „NILS DACKE” bandery polskiej podpisany między Związkiem Zawodowym Pracowników PŻM i promem „NILS DACKE” nie jest układem akceptowanym przez ITF. Warunkiem umożliwiającym otrzymanie akceptacji ITF jest podpisanie układu zbiorowego pracy ze związkiem zawodowym afiliowanym w ITF – relacjonował Kościk.

Dziś delegaci mają wybrać członków Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej i delegatów na WZD Sekretariatu Transportowców.

WZD poprzedziła uroczystość jubileuszu 25 lat Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”, która miała miejsce w Akademii Morskiej w Gdyni. Gośćmi spotkania byli m.in. Fabrizio Barcellona, asystent sekretarza Sekcji Marynarzy, Rybaków i Żeglugi Śródlądowej – ITF, Jonas Forslind, sekretarz SEKO, Sven Hemme, przedstawiciel ver.di i jednocześnie inspektor ITF z Bremen, Morten Bach, przedstawiciel 3F, Dunskiego Związku Zawodowego i jednocześnie inspektor ITF z Kopenhagi, o. Edward Pracz, duszpasterz Ludzi Morza, Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej, Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego oraz Bogdan Kubiak, przewodniczący Sekretariatu Transportowców.

Olga Zielińska

fot. O. Zielińska

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę