„Trzynastka” dla emerytów i rencistów

Od 1 maja 2019 r. każdy polski emeryt i rencista otrzyma jednorazowo „trzynastkę” w wysokości 1100 zł brutto, czyli 888 zł na rękę. Tak zadecydowali posłowie podczas głosowania 4 kwietnia 2019 r. nad przyjęciem ustawy o świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Za przyznaniem tzw. „emerytury plus” głosowało 396 posłów, przeciw było 3, a 19 wstrzymało się od oddania głosu. „Emerytura plus” jest jednym z elementów „piątki Kaczyńskiego” przemianowanej na „Piątkę plus”. Będzie to dodatkowe, jednorazowe, trzynaste świadczenie dla emerytów i rencistów, wypłacane od 1 maja 2019 r. Aby otrzymać „emeryturę plus” nie trzeba składać żadnych wniosków.

Podczas lutowej konwencji PiS zapowiedziano tę dodatkową pomoc w postaci tzw. trzynastej emerytury dla każdego seniora. Opozycja zgłosiła poprawki, które przewidywały, że trzynasta emerytura będzie wypłacana corocznie. Sejm głosami koalicji je odrzucił.

Do otrzymania „emerytury plus” uprawnionych jest 9,8 mln osób. Są to emeryci, renciści i renciści socjalni. Na sfinansowanie dodatkowych jednorazowych emerytur potrzeba 10,8 mld zł.

W dołączonej do projektu ocenie skutków regulacji, sporządzonej 21 marca, wyliczono, że na wypłaty „trzynastki” zostanie przeznaczonych: 8,5 mld zł. z ZUS, 1,2 mld zł. z KRUS, 111 mln zł. z Funduszu Pracy, 29 mln zł. z Funduszu Emerytur Pomostowych, 818 mln zł. dotacja z budżetu państwa.

Kwota ta będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę