Trzy weta prezydenta Dudy: lasy, gazy cieplarniane i mniejszości narodowe

Prezydent Andrzej Duda zawetował trzy ustawy sporządzone przez rząd PO-PSL ustawę o lasach, o ratyfikacji poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto w sprawie zmian klimatu oraz o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Najwięcej kontrowersji wzbudza zapis zakazujący prywatyzacji Lasów Państwowych, który  otwiera furtkę, w której one mogą być sprzedane „w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego”.

W opinii Prezydenta RP ustawa nie zapewnia instrumentów zapewniających skuteczną ochronę lasów państwowych w sposób zgodny z deklarowanymi celami. Uchwalona ustawa zawiera bowiem rozwiązania wskazujące, iż ustawy zwykłe mogą wprowadzać możliwość zbywania lasów państwowych.

Ponadto ustawa wprowadza przesłankę zbywania lasów dla realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, co oznacza wprowadzenie szerokiego katalogu okoliczności umożliwiających dokonywanie zbywania lasów państwowych.

Przed dwoma laty temu koalicja rządząca uchwaliła nowelę ustawy o lasach, która zmusiła przedsiębiorstwo Lasy Państwowe do wpłacenia do budżetu państwa w ciągu dwóch lat 1,6 mld zł. Od 2016 r. LP będą oddawały do kasy państwa 2 proc. przychodów ze sprzedaży drewna. Donald Tusk mówił wówczas, że 1,3 mld zł uzyskanych z wpłaty Lasów zostanie przeznaczonych na budowę i remonty dróg lokalnych.

Opozycja zarzucała koalicji PO-PSL, że był to zamach na finanse Lasów Państwowych oraz że ta decyzja może w przyszłości doprowadzić do destabilizacji przedsiębiorstwa i jego sprzedaży.

Pod obywatelskim wnioskiem o referendum na temat przyszłości Lasów Państwowych zabrano dwa miliony podpisów. Nie przeszedł wniosek prezydenta Andrzeja Dudy do Senatu, aby w trakcie parlamentarnych wyborów październikowych zapytać Polaków czy są za „za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Lasów Państwowych”.

Druga z zawetowanych ustaw o gazach cieplarnianych nałożyła na Polskę zobowiązania w zakresie ich emisji. W ocenie prezydenta Andrzeja Dudy powinna być ona poprzedzona szczegółową analizą skutków prawnych i gospodarczych.  Chodzi o ratyfikowaną we wrześniu przez Sejm tzw. poprawkę dauhańską do Protokołu z Kioto, czyli umowę międzynarodową, która nakłada na Polskę wiążące zobowiązania dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

Z kolei w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych wątpliwości prezydenta budzi art. 9 ustawy, na mocy którego wprowadzono możliwość używania przed organami powiatu, obok języka urzędowego, jako języka pomocniczego, języka mniejszości. W obecnym stanie prawnym taka możliwość istnieje w postępowaniu przed organami gminy.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę