Trzech Króli w Trybunale

Dr hab. Marcin Zieleniecki, prawnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” będzie reprezentował nas przed Trybunałem Konstytucyjnym 2 października w sprawie święta Trzech Króli (chodzi o przepis art. 130 par. 2(1) k.p. wykluczający możliwość obniżania wymiaru czasu pracy o 8 godzin w sytuacji, gdy święto będące dniem wolnym od pracy przypada w dniu wolnym od pracy w celu zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy popularnie zwanym wolną sobotą).

Prosimy o informacje ze struktur regionalnych i branżowych „Solidarności” na temat manipulowania przez pracodawców harmonogramami czasu pracy, tzn. takiego ustawiania rozkładów czasu pracy, aby dzień wolny w celu zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, przypadał w święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy. Takie informacje pozwolą wykazać na rozprawie przed TK, że zagrożenia na jakie wskazywaliśmy we wniosku okazały się realne.

Prosimy o maile lub telefony:   tel. 58 308 42 54, e-mail: prawny@solidarnosc.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę