Trafiać do bezpiecznych portów

Dziękuję za wasze zaufanie. Tego zaufania będę potrzebował także w nowej kadencji. Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” to nasze wspólne dobro. Zamierzam kontynuować dobre rzeczy, które były w poprzedniej kadencji. Było ich sporo, świadczy o tym choćby sprawozdanie liczące 250 stron. Były na pewno i złe, ale wychodzę z założenia, że trzeba szukać porozumienia, budować zaufanie. W taki też sposób będę się starał działać i w nowej kadencji – mówił po ogłoszeniu wyników nowo wybrany przewodniczący Sekcji Andrzej Kościk podczas Walnego Zebrania Delegatów, które odbyło się 10 maja w Sali BHP w Gdańsku.

Andrzej Kościk otrzymał ogromne poparcie delegatów: na 41 głosów ważnych aż 40 oddano na niego. Nowo wybrany przewodniczący został mianowany na szefa Sekcji również w poprzedniej kadencji. Do „Solidarności” wstąpił w 1980 roku.

– To dla mnie bardzo wzruszająca chwila. W tej historycznej sali, w której dziś prowadzimy obrady, rozpoczynałem swoją działalność związkową. W sierpniu 1980 roku zajmowałem się kolportażem ulotek, biuletynów. Miałem wtedy przepustkę do Stoczni Gdańskiej. Jestem dumny, że ja także mogłem mieć swój mały wkład w historię demokratycznej Polski. Czuję, że dla mnie historia zatoczyła koło – mówił Andrzej Kościk.

Wśród gości byli między innymi Bogdan Kubiak, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Transportowców, Jacek Szornak, przewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich, Gerard Skroński, przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego, o. Edward Pracz, europejski koordynator Duszpasterstwa  Ludzi Morza, a także przedstawiciele z organizacji związkowych z portów Gdańska i Gdyni oraz Regionu Gdańskiego, w tym Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG, Roman Kuzimski, wiceprzewodniczący ZRG, Wojciech Książek, przewodniczący Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego oraz organizatorzy z Działu Organizowania i Rozwoju z jego szefem Janem Szewczykiem na czele.

– Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” to wspólnota, która przetrwała wiele lat, a teraz przeradza się w rodzinę. Bądźcie dobrą rodziną, służąc ludziom, związkowcom, rodzinie, krajowi – mówił o. Edward Pracz, życząc zebranym dobrych wyborów.

Równie ciepłe słowa skierował do delegatów Wojciech Książek:

– Życzę wam ludziom morza, abyście zawsze trafiali do bezpiecznych portów i żeby polska polityka nawiązała do hasła Międzywojnia: „Polsko nie odwracaj się od morza”.

Bogdan Kubiak natomiast wyjaśniał, jak ważne dla ludzi morza i portowców są negocjacje związkowców prowadzone w ramach Rady Dialogu Społecznego i jego zespołach. Andrzej Kościk podkreślił rolę współpracy KSMMiR NSZZ „S” ze związkowcami z organizacji w portach.

– Bezpieczeństwo pracy portowców to bezpieczna praca marynarzy. Dlatego zależy nam na kontynuacji naszych wspólnych związkowych działań  – tłumaczył Andrzej Kościk.

O potrzebie wspólnych działań obu branż mówił także Jacek Szornak:

– Konieczne jest określenie prac, które powinni w portach wykonywać dokerzy i marynarze. To ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Nasza współpraca między obu sekcjami była dobra, ale będziemy dążyli, aby była jeszcze lepsza i efektywniejsza.

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” liczy prawie sześć tysięcy członków. Główne cele, jakie wyznaczyła sobie Sekcja to: reprezentowanie marynarzy i rybaków morskich w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem branży, wobec organizacji pracodawców oraz organów administracji państwowej w uzgodnieniu z Radą Krajowego Sekretariatu Transportowców, ale też w instytucjach Unii Europejskiej, koordynowanie działań jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Sekcji, współpraca z innymi związkami zawodowymi oraz globalnymi i regionalnymi federacjami zawodowymi, działanie w interesie marynarzy i rybaków morskich we współpracy z międzynarodowymi strukturami związkowymi, a szczególnie z Międzynarodową Federacja transportowców (ETF) i Europejską Federacją Transportowców (ETF) oraz kreowanie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Walne Zebranie Delegatów wybrało Radę Sekcji. Liczy ona, wraz z przewodniczącym 18 osób. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich organizacji zakładowych i międzyzakładowych, należących do Sekcji. Podjęto także uchwałę o kontynuacji przynależności KSMMiR NSZZ „S” do Krajowego Sekretariatu Transportowców. Zaraz po obradach Walnego Zebrania Delegatów odbyło się pierwsze posiedzenie, Rady Sekcji. Członkowie Rady wybrali na zastępcę przewodniczącego Jacka Cegielskiego.

Olga Zielińska

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę