Tradycja i przyszłość. Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” uczestniczyli 4 października w inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Politechnice Gdańskiej. Centralna inauguracja na tej uczelni ma zawsze szczególną oprawę, a uczestniczą w niej, poza władzami uczelni, najlepsi studenci oraz zaproszeni goście.

W październiku 1981 roku, w dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego, delegacja Politechniki Gdańskiej złożyła wieńce w miejscu uświęconym krwią stoczniowców oddając hołd tym, którzy oddali życie za wolność i poszanowanie godności człowieka. Od tamtego czasu jest to stały punkt inauguracji centralnej roku akademickiego na gdańskiej politechnice. Również w tym roku, zgodnie z wieloletnią tradycją, władze uczelni (na czele z rektorem prof. Jackiem Namieśnikiem, prorektorami i dyrektorami centrów dydaktycznych) oraz członkowie Komisji Zakładowej (z przewodniczącym KZ NSZZ „S” w Politechnice Gdańskiej Tadeuszem Szymańskim), w asyście pocztów sztandarowych złożyli 4 października wieńce pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. W tej podniosłej chwili uczestniczył  również przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla.

Kolejnym punktem inauguracji roku akademickiego było uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej w auli gmachu głównego. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Łopiński, wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, przewodniczący ZRG  NSZZ „S” Krzysztof  Dośla oraz parlamentarzyści, duchowni, samorządowcy i rektorzy pozostałych trójmiejskich uczelni.

Uroczystość rozpoczęła się od przekazania insygniów rektorskich nowo wybranemu rektorowi prof. Jackowi Namieśnikowi. Po przemówieniu programowym i wystąpieniach  gości zasłużonych pracowników politechniki odznaczono medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była immatrykulacja, na  którą zaproszono osiemnastu nowych studentów, którzy z najlepszą punktacją dostali się na studia. Po immatrykulacji odśpiewano tradycyjne „Gaudeamus Igitur”, po czym wykład inauguracyjny pt. „Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wygłosił dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.  Na zakończenie uroczystości zabrzmiało „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej.

Zdjęcia: K. Krzempek, P. Niklas (pg.edu.pl).

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę