Terminale kontenerowe będą pracować również w niedziele

Przedstawiamy oświadczenie dotyczące terminali kontenerowych w związku z projektem ograniczenia handlu w niedzielę. Oświadczenie zostało podpisane przez Alfreda Bujarę, przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej „Wolna niedziela” oraz Marka Lewandowskiego, rzecznika Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S”.

W związku z nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi rzekomego negatywnego wpływu wprowadzenia w życie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele na funkcjonowanie terminali kontenerowych działających w polskich portach oświadczamy, iż obywatelski projekt ustawy nie przewiduje zakazu pracy w niedziele w tego typu przedsiębiorstwach. W związku z powyższym jakiekolwiek spekulacje, według których ograniczenie handlu w niedziele obniży konkurencyjność firm zajmujących się przeładunkiem kontenerowym oraz spowoduje konieczność zwolnień zatrudnionych w nich pracowników, jest całkowicie nieuzasadniona i pozbawiona jakiegokolwiek oparcia w faktach.

Art. 5 obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jasno wskazuje, iż praca w tym dniu w podmiotach działających na rzecz handlu w tym również w terminalach kontenerowych będzie dozwolona za zgodą zatrudnionego pracownika. Takie rozwiązanie z jednej strony zabezpiecza podstawowe prawa pracowników, a z drugiej wychodzi na przeciw interesom pracodawców.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż autorzy materiałów prasowych zawierających nieprawdziwe i niesprawdzone informacje dotyczące projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele nie podjęli nawet próby kontaktu z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej w celu weryfikacji tychże informacji. Takie postępowanie w naszej ocenie stanowi rażące naruszenie zasad rzetelności dziennikarskiej. Dlatego też informujemy, iż dalsze przypadki rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele spotkają się z podjęciem odpowiednich kroków prawnych z naszej strony.

Alfred Bujara
przewodniczący Komitetu Obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej „Wolna niedziela”

Marek Lewandowski
Rzecznik prasowy Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę