Tczewska oświata przeciwko ideologii gender

18 marca władze na nową kadencję wybrali członkowie  Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew, przewodniczącą trzeciej co do wielkości organizacji oświatowej w Regionie Gdańskim została ponownie Alicja Olszewska. Delegaci przyjęli również apel do samorządów o przeciwstawienie się ekspansji ideologii gender w oświacie.

Zdjęcia:Małgorzata Kuźma

 

Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew do niedawna liczyła 512 członków, jednak po wydzieleniu się w połowie lutego części kół w placówkach ponadgimnazjalnych, które utworzyły samodzielną organizację, posiada obecnie 364 członków skupionych w 26 kołach. To, co wyróżnia tczewską oświatową „Solidarność”, to dobre stosunki z samorządami lokalnymi, które umożliwiają prowadzenie konstruktywnego dialogu społecznego. O docenieniu roli tczewskiej „Solidarności” świadczy obecność na zebraniu wyborczym starosty tczewskiego dr. Józefa Puczyńskiego, prezydenta Tczewa Mirosława Połockiego, a także innych lokalnych samorządowców oraz dyrektorów szkół, w których działają koła „Solidarności”. I właśnie na tę dobrą współpracę między związkami zawodowymi i samorządem zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, podziękował on również ustępującym władzom organizacji związkowej za dotychczasową działalność. Części oficjalną zakończyło wręczenie  przez dotychczasową przewodniczącą Alicję Olszewską podziękowań dla osób, które szczególnie aktywnie uczestniczyły w pracy związkowej w mijającej kadencji.

O skuteczności działań podejmowanych przez tczewską oświatową „Solidarność” świadczy fakt, że wciągu kadencji przyjęto do związku  162 nowych członków, utworzono kilka nowych kół, udało się również wynegocjować podwyżki pensji dla pracowników  niepedagogicznych, na ukończeniu jest również Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla tej grupy pracowników zatrudnionych w placówkach powiatowych. Organizacja związkowa ma także wpływ na rozdysponowanie funduszy na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, i tak na przykład w tej kadencji udało się wynegocjować zwrot za studia dla nauczycieli do 80 proc. ich wartości.

W czasie wyborów, nad którymi z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej czuwał Marek Nagórski, wybrano 28 osobowe władze organizacji, na czele których ponownie stanęła Alicja Olszewska (51 głosów za na 58 oddanych głosów). Wyłoniono również czteroosobową komisję rewizyjną oraz delegatów na zjazd regionalny i zjazd regionalnej sekcji.

Delegaci Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew przyjęli również apel do samorządów o przeciwstawienie się ekspansji ideologii gender w oświacie:

Delegaci na MZD Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew zwracają się z apelem do władz samorządowych o czujność i zwrócenie uwagi na ideologię gender, która przenika życie społeczne.

Apelujemy, aby wspólnie z samorządami lokalnymi podjąć działania broniące nas, a przede wszystkim dzieci i młodzież z naszych placówek oświatowych, przed tą wizją narzuconą odgórnie bez konsultacji społecznej, a tak dotkliwie podważającą podstawową tożsamość bycia mężczyzną i kobietą.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę