Szpital w Kwidzynie sprzedany. Pracownicy protestują

Powiat kwidzyński sprzedał w piątek 8 kwietnia po południu udziały w tamtejszym szpitalu spółce EMC Instytut Medyczny SA.  

Pracownicy szpitala przystąpili w poniedziałek w południe do akcji protestacyjnej. Nie zgadzają się na sprzedaż udziałów firmie EMC Instytut Medyczny. Akcję prowadzą NSZZ „Solidarność”, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Szpital jest oflagowany. Wywieszone są symbole strajku. Dalsze decyzje o innych formach protestu zapadną na kolejnym wiecu, zaplanowanym na poniedziałek 18 kwietnia. Komitet protestacyjny, na którego czele stoi Mirosław Górski, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala w Kwidzynie na stronie internetowej www.dladobrapacjenta.pl, zamieścił komunikat o akcji protestacyjnej. Protestujący zbierają podpisy mieszkańców pod petycją wzywającą do wycofania się z transakcji.

- Akcję protestacyjną rozpoczęliśmy w poniedziałek w południe. Decyzja o zbyciu udziałów powiatu zaskoczyła nas jak wszystkich. Spodziewaliśmy się takiego działania starosty, ale przyśpieszenie transakcji jest zadziwiające – powiedział nam Mirosław Górski.

Zdrowie i opieka medyczna okazuje się być towarem. Nie zmienia się więc podejście polityków PO do służby zdrowia, która kojarzy się im z rynkiem – rynkiem usług, na którym liczy się zysk, a terminologia, którą operują wywodzi się z giełdy, a nie ze społecznych obowiązków Państwa.

Piątkowa umowa zbycia udziałów zawarta pomiędzy powiatem, a spółką EMC Instytut Medyczny dotyczy 70,92 proc. udziałów „Zdrowie” sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował o zawarciu 8 kwietnia 2016 roku umowy zbycia udziałów „Zdrowie „w wyniku realizacji umowy przedwstępnej zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów z dnia 31.05.2013 r, z terminem zawarcia umowy właściwej wyznaczonym do dnia 1 czerwca 2018 r.” EMC był dotychczas „użytkownikiem” 87,48 proc. udziałów „Zdrowie”. Do sprzedaży doszło więc na dwa lata przed terminem.

Udziały powiatu wyceniono na 6 544 010 zł. Jako, że na poczet ceny został zaliczony zadatek to na rachunek bankowy powiatu za szpital wpłynęło 5 571 164 zł.

Przypomnijmy, że w 2013 roku EMC Instytut Medyczny sondował także nabycie Szpitali Tczewskich. Szpitale Tczewskie oparły się jednak prywatyzacyjnym zakusom. Nie obyło się bez społecznych nacisków m.in. NSZZ „Solidarność”. Mimo parcia starostwa tczewskiego do przekształcenia spółki w podmiot zależny od któregoś z potentatów medycznych to jedyny szpital działający na terenie powiatu tczewskiego nie trafił w ręce wrocławskiej firmy EMC.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę