Szkolnictwo wyższe: Wybory w Krajowej Sekcji Nauki

Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” obradowało 23 i 24 maja w Sękocinie Starym pod Warszawą.

23 maja wybrano nowego przewodniczącego KSN na kadencję 2014-2018. Profesora Edwarda Malca z Uniwersytetu Jagiellońskiego zastąpił dr Bogusław Dołęga (na zdjęciu) z Politechniki Rzeszowskiej. Nowy przewodniczący zapowiedział kontynuację dotychczasowego programu. „Oznacza to mocną i nieustającą artykulację interesów środowiska akademickiego i instytutów badawczych wobec władz, zwłaszcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego” – mówiono podczas WZD.

Bogusław Dołęga podkreślił także potrzebę integracji oraz rozszerzenia kręgów aktywnie zaangażowanych w poprawę sytuacji nauki i edukacji.

W drugim dniu obrad dokonano wyboru 35-osobowej Rady KSN NSZZ „S” (z różnych środowisk naukowych w Polsce – uniwersyteckiego, uczelni technicznych, medycznych, przyrodniczo-rolniczych, ekonomicznych i PAN) oraz 5-osobowej Komisji Rewizyjnej KSN. W Radzie KSN Region Gdański NSZZ „Solidarność” reprezentuje dr hab. Bogumił Linde z Uniwersytetu Gdańskiego.

bme

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę