Szkolenie z prawa pracy

W ramach projektu, realizowanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”, a współfinansowanego Funduszy Europejskich, „Wiem więcej – działam skutecznie”, w dniach 26-28 października odbyło się w Jastrzębiej Górze wyjazdowe szkolenie z zakresu prawa pracy i prawa związkowego. W szkoleniu, uczestniczyło 36 osób. Byli to członkowie „Solidarności” z Kwidzyna i Elbląga.

Projekt „Wiem więcej – działam skutecznie” jest skierowany do członków  NSZZ „Solidarność”, jako przedstawicieli partnera społecznego, zaangażowanego w proces stanowienia prawa w Polsce. Zakłada, że każdy uczestnik musi wziąć udział w pięciu szkoleniach, dwóch z prawa pracy i prawa związkowego, dwóch z dziedziny ekonomii i finansów, oraz jednego z negocjacji. Projekt jest bezpłatny. Cztery szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania, po to, aby Związkowcy, którzy pochodzą z różnych miejscowości i reprezentują Komisje „S” w różnych zakładach pracy, mogli wymieniać się doświadczeniami.

Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na dwie grupy. Jedną, 21 – osobową tworzyli przedstawiciele Organizacji w Kwidzynie. Dla nich przygotowano zajęcia z prawa pracy i prawa związkowego w części pierwszej. A więc poznawali oni m.in. zasady tworzenia prawa, wymogi, procedury. Dowiadywali się jakie mają uprawnienia podstawowe jednostki organizacyjne związku, inaczej zakładowej, ale i międzyzakładowej organizacji związkowej. Uczyli się jaki jest sposób reprezentowania pracowników w zakładzie przez związki zawodowe. Poznawali tajniki organizacji pracy działacza i komisji zakładowej.

Druga grupa była nieco mniejsza, bo 15-osobowa, złożona ze Związkowców pracujących w kilku firmach w Elblągu. Oni przeszli szkolenie z 2-giej części prawa pracy i prawa związkowego. Zapoznawali się m.in. z regulacjami prawnymi dotyczącymi regulaminu pracy, wynagrodzenia, społecznej inspekcji pracy, zakładowych układów zbiorowych pracy, czy porozumień zbiorowych opartych na ustawach.

– Zdobyta, dzięki uczestnictwu w szkoleniach, wiedza ekspercka pozwoli na wzmocnienie potencjału Związku, jako jednej ze stron zaangażowanych w proces stanowienia prawa w Polsce – mówi Irena Jenda, Kierownik Działu Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Dodaje też, że można się jeszcze zgłaszać do tego projektu.

Tel.: 58 308 43 37

Mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl

Strona internetowa: www.solidarnosc.gda.pl/programy-eu-aktualności

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę