Szkolenie skarbników związkowych

Dział Szkoleń przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku prowadzi m.in. szkolenia dla skarbników Związku. Jest ono niezwykle potrzebne, m.in. dlatego, że od 1 stycznia 2019 r. istnieje obowiązek składania dokumentów finansowych w wersji elektronicznej.

– Celem szkolenia jest przygotowanie skarbników do prowadzenia działalności finansowej w Organizacji. Zdobywają oni wiedzę w zakresie przepisów powszechnie obowiązujących i wewnątrzzwiązkowych związanych z finansami – mówi Tadeusz Grubich, metodyk i trener oraz pracownik Działu Szkoleń ZRG NSZZ „S”.

Uczestnicy szkolenia uczą się jak zbierać składki i je rozliczać, a także jak ewidencjonować wszystkie zdarzenia finansowe w zakresie przychodów i kosztów.

– Ważnym jest też posiadanie umiejętności sporządzenia stosownej dokumentacji, rozliczania się z Urzędem Skarbowym, składania deklaracji podatkowej, sprawozdań finansowych, zwłaszcza, że obecnie musimy to robić w wersji elektonicznej – dodaje Tadeusz Grubich.

W dniach 24 i 25 stycznia w szkoleniu wzięło udział 10 osób reprezentujących różne Organizacje: GPEC Tczew, GCT Gdynia, CTO Gdańsk, PKP Cargo Gdynia, KOWR Pruszcz Gdański, Teknos Gdynia, Portowy ZOZ Gdynia.

Kolejne szkolenia, jednodniowe, dotyczące księgowania odbędą się 21 lutego i 21 marca. Dział Szkoleń zaprasza skarbników i przewodniczących organizacji.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę