Szkolenie dla związkowców z Dovisty

Rozwój Związku i uprawnienia organizacji związkowej były głównymi tematami szkolenia dla członków NSZZ „Solidarność” w Dovista Polska Sp. z o.o., które odbyło się 4 stycznia 2016 r. w siedzibie Oddziału NSZZ „S” w Tczewie. Poszczególne bloki tematyczne poprowadzili pracownicy Działu Szkoleń Regionu Gdańskiego Tadeusz Grubich i Przemysław Sąpór, z którymi związkowcy z Dovisty mogli również skonsultować bieżące sprawy pracownicze i związkowe. Zakres wskazanych kwestii był szeroki, m.in: wysyłanie pracowników na urlop z tytułu przestoju , brak narzędzi, niskie wynagrodzenia, oraz problemy z komunikacją w firmie (chociaż pozytywne zmiany w tym obszarze są już widoczne). Warto podkreślić duże zaangażowanie związkowców, którzy na czas szkolenia wykorzystali dzień urlopu.

 

Dovista to duńska firma produkująca drzwi i okna z drewna i aluminium. W polskim oddziale mieszczącym się w Wędkowach na Kociewiu pracuje ponad 1800 osób. Do „Solidarności” należy 330 pracowników. Zakładowa organizacja związkowa cały czas się rozwija, skupiając się m.in. na systematycznych szkoleniach dla poszczególnych członków Związku oraz usprawnieniu komunikacji między pracownikami.

O swoje prawa trzeba walczyć. Kiedy powstała organizacja związkowa w naszej firmie, pracownicy nagle poczuli, że nie są już pozostawieni samym sobie. Że ktoś może w ich imieniu się wypowiadać. Są już efekty naszej pracy związkowej. Poprawiły się stosunki między pracodawcą a pracownikami. Pracownicy czują się bardziej szanowani. Ale jest jeszcze wiele do zdziałania. Skuteczny działacz związkowy musi być doskonale zorientowany w kwestiach pracowniczych, znać faktyczne problemy i oczekiwania ludzi, umieć przekonywać pracodawcę do swoich racji, ale także potrafić dotrzeć z informacją do wszystkich członków „Solidarności” i innych pracowników. Bo dopiero te wszystkie elementy pozwalają budować silną organizację związkową, która może być autentycznym partnerem w dialogu z pracodawcą – wyjaśnia strategię rozwoju przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Dovista Polska Tomasz Muszyński.

Kolejne szkolenie związkowcy z fabryki w Wędkowach planują już w lutym.

ACH

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę