Szkolenia z negocjacji

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” rozpoczął cykl szkoleń z dziedziny negocjacji z pracodawcą. Odbywają się one w ramach projektu: „Wiem więcej, działam skutecznie”.

szkolenie

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej, czyli uczestnicy, ukierunkowywani pod okiem trenerów: Ireny Jendy i Stefana Gawrońskiego, sami wypracowują rozwiązania. Jest to praca w grupach, a więc są ćwiczenia negocjacyjne, gry symulacyjne, które uczestnicy prowadzą między sobą. Mają oni nauczyć się jak dobrze przygotować zespół negocjacyjny. Mają wiedzieć, o czym będą z pracodawcą rozmawiać, o jakich problemach, w jakiej kolejności, ile tych problemów omawiać na danych sesjach negocjacyjnych, a także jak się zachowywać w trakcie negocjacji. Uczą się jak zachować dyscyplinę w zespole, żeby nie było rozbieżnych zdań podczas spotkania.

W pierwszej turze szkolenia, które rozpoczęło się 2 października br. bierze udział 16 osób, przedstawicieli Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych Regionu Gdańskiego NSZZ „S” z trójmiejskich instytucji, m.in. ze Straży Miejskiej, Spółdzielni Mieszkaniowej Morena, PZU Życie…

Uczmy się negocjować

Szkolenie negocjacyjne dla związkowców organizuje się po to, żeby pokazać, jak powinny wyglądać poprawne, przynoszące pozytywne rezultaty negocjacje z pracodawcą. W zakładzie pracy stanowią one podstawę w działaniu związku zawodowego. Wiele decyzji, które zapadają w stosunku do pracowników w danym zakładzie pracy, Związek powinien negocjować z pracodawcą. Dotyczy to m.in. układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagrodzenia czy też regulaminu pracy.

Podstawą negocjacji jest wola porozumienia obu stron, ale także sztuka kompromisu. Jeśli obie strony będą upierały się za wszelką cenę przy swoich wyjściowych propozycjach, to negocjacje skończą się fiaskiem.  Podstawą dobrych negocjacji jest także odpowiednia wiedza o sytuacji zakładu pracy, wypracowanych zyskach etc. Łatwiej wtedy zrozumieć stanowiska stron.

Szkolenie z negocjacji powinni przejść właściwie wszyscy członkowie komisji zakładowych, a przynajmniej osoby, które takie negocjacje najczęściej prowadzą. Chodzi o to, aby nauczyć się strategii negocjacyjnych, budowania zespołu negocjacyjnego, by poznać procedury i reguły, jakie powinny obowiązywać w trakcie prowadzenia negocjacji. Jeśli zostaną ustalone reguły, w jakich prowadzone są negocjacje, np. w oparciu o jakie materiały pracujemy, w jakich dniach się spotykamy, ile godzin mają trwać, kto i kiedy zabiera głos, kto je prowadzi, kto protokołuje, to łatwiej się rozmawia i poważniej traktuje. A to już krok do wzajemnego porozumienia.

Stefan Gawroński

Download PDF
Powrót Drukuj stronę