Szkolenia „S” w terenie

W ostatnim tygodniu listopada odbyło się kilka szkoleń zorganizowanych przez Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego. W poniedziałek 27 listopada w Malborku szkoliło się 15 działaczy związkowych z zakresu ordynacji wyborczej. We wtorek 28 listopada ten sam typ szkolenia, czyli przygotowanie do wyborów na nową kadencję, przeszło 25 związkowców z organizacji międzyzakładowych, zakładowych i oddziałowych w Gdyni. Wzięli w nim udział związkowcy m.in. z Radmor-u, PEWIK-u, Stoczni Nauta. Natomiast w środę 29 listopada 16 działaczy z Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kociewskiej uczyli się jak zakładać fundusz świadczeń socjalnych.

Szkolenie zdjęcie1

- Zwracaliśmy uwagę na zmiany wprowadzone w ramach nowej ordynacji wyborczej – mówi Irena Jenda kierownik Działu Szkoleń RG NSZZ „S”. – Chodzi o wybory na nową kadencję w latach 2018-2022. Ważnym elementem tych szkoleń jest przeprowadzenie ćwiczeń przygotowujących do zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Zależ nam na tym, aby uczestnicy szkoleń potrafili dobrze wypełnieć protokoły, liczyć głosy – co wcale nie jest takie proste, aby Regionalna Komisja Wyborcza uznała wybory za ważne. Muszę przyznać, że szkolący się wykazali duże predyspozycje do sprawnego przeprowadzenia wyborów.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę