Szkolenia dla zakładowych społecznych inspektorów pracy

Plan spotkań szkoleniowych Społecznych Inspektorów Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w roku szkoleniowym 2018 / 2019

 Organizator i miejsce szkoleń: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” , sala  Akwen, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24. Szkolenia są bezpłatne.

 

1. 19.10.2018 r. godz. 10.00, Państwowa Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy. Uprawnienia SIP/PIP

2. 16.11.2018 r. godz. 10.00, Kompetencje społeczne SIP – szkolenie.

3. 14.12.2018 r., godz. 10.00, Państwowa Inspekcja Pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu.

4. 18.01.2019 r., godz. 10.00 Obowiązki pracodawcy dot. przepisów ppoż.

5. 15.02.2019 r. godz. 10.00, Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. Zadania dot. zakładów pracy

6. 15.03.2019 r., godz. 10.00, Państwowa Inspekcja Pracy. Zmiany w prawie pracy.

7. 26.04.2019 r., godz. 10.00, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy dot. emerytur i rent pracowniczych.

8. 17.05.2019 r., godz. 10.00, Państwowa Inspekcja Pracy. Wyniki kontroli w 2018 r.

9. 14.06.2019 r., godz. 10.00, Podsumowanie roku szkoleniowego. Plan szkoleń na rok następny.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę