Szef „Solidarności” przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego

22 października prezydent Andrzej Duda powołał Radę Dialogu Społecznego. Na jej czele stanął przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W odróżnieniu od niej ma być ciałem niezależnym, gwarantującym równe prawa każdej ze stron. Zasiada w niej 59 osób – po ośmiu członków związków zawodowych („Solidarności”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych), po sześciu reprezentantów organizacji pracodawców (Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Business Centre Clubu i Związku Rzemiosła Polskiego) oraz po jednym przedstawicielu prezydenta RP, Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Przewodniczący Rady będzie zmieniał się co roku – to stanowisko będzie piastował kolejno przedstawiciel związków zawodowych, organizacji pracodawców i rządu. Przewodniczącego będzie wyłaniała sama Rada. Jest to zmiana, ponieważ funkcję przewodniczącego Komisji Trójstronnej pełnił zawsze reprezentant rządu.

Przewodniczący Duda przypomina, że dialog w Komisji Trójstronnej był pozorowany, a rząd tylko przekazywał swoje decyzje. Z tego powodu w czerwcu 2013 roku związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach komisji. – Byłem wtedy nazywany bandytą politycznym. Dziś okazuje się, że bez tego gestu Rada Dialogu Społecznego by tak szybko nie powstała – mówi szef „Solidarności”.

Źródło: www.solidarnosc.org

Download PDF
Powrót Drukuj stronę