Szef „S” apeluje do senatorów

– Nie jesteście maszynką do głosowania. Wznieście się ponad partyjną lojalność i nie uczestniczcie w kolejnej farsie w przyjmowaniu głupiego i szkodliwego prawa – apeluje do senatorów przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. W liście otwartym wzywa ich do odrzucenia nowelizacji ustawy o zgromadzeniach publicznych. Senat zajmie się tą sprawą podczas 16 posiedzenia bieżącej kadencji 25 i 26 lipca.

Zmiany w ustawie o zgromadzeniach publicznych przyjęte przez Sejm RP z inicjatywy Prezydenta, ograniczają podstawowe prawo wolności obywateli – prawo do zgromadzeń publicznych. Nadają urzędnikom uprawnienia do decydowania o podstawowych swobodach obywateli, a same przepisy zmieniane są w taki sposób, aby praktycznie uniemożliwić zorganizowanie legalnej manifestacji – czytamy w liście przewodniczącego.

Duda zwraca uwagę senatorom, że forsowane przez posłów zmiany nie były konsultowane z parterami społecznymi. – To łamanie obowiązującego w Polsce prawa. Szczególnie jest to rażące dla NSZZ „Solidarność”, dzięki któremu doszło do demokratycznych przemian w Polsce – pisze w liście przewodniczący. Prezydencki projekt zmian w ustawie o zgromadzeniach publicznych został przyjęty przez Sejm 28 czerwca br głosami koalicji PO-PLS. Po przekazaniu do izby wyższej został odrzucony przez dwie senackie komisje (Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji). Uzyskał również negatywną opinię Biura Analiz i Dokumentacji. Mimo to na najbliższym posiedzeniu Senatu, które odbędzie się w dniach 25-26 lipca, odbędzie się głosowanie przyjętej przez Sejm ustawy.

Nowe prawo wydłuża m.in. czas zgłoszenia zamiaru zorganizowania zgromadzenia, daje gminom możliwość niewydania zgody na demonstrację, nakłada odpowiedzialność materialną na organizatora oraz zakazuje korzystania podczas demonstracji ze środków pirotechnicznych, jak np. petardy.

Fot. www.senat.gov.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę