Szczególna ochrona dotycząca związków zawodowych jest fikcją

Prokuratura aż 87 procent zgłoszeń podejrzenia popełnienia przestępstwa utrudniania działalności związkowej umorzyła bądź w ogóle odmówiła wszczęcia postępowania (ogółem 226 zgłoszeń w latach 2013 – 2016).

To tylko jeden z wielu przykładów, ze w Polsce nadal utrudniana jest działalność związkowa. Pracodawca chcąc pozbyć się niewygodnych pracowników, czytaj związkowców zadających trudne pytania czy też dopominających się o prawa pracownicze szuka często na nich haka, aby była możliwość zwolnienia go pod byle jakim pretekstem Najczęściej jest to dyscyplinarka, czyli art. 52 Kodeksu pracy. A przecież Konstytucja w art. 12 gwarantuje obywatelom m.in. swobodę zrzeszania się w związki zawodowe.

16 marca w historycznej Sali BHP odbędzie się na ten temat konferencja „Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania” z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę