Szacunku, dialogu i godnego życia. Noworoczne życzenia przewodniczącego Krzysztofa Dośli

Z okazji Nowego Roku 2016 życzenia poczucia szacunku i docenienia przez pracodawców i współpracowników oraz możliwości godnego życia złożył wszystkim członkom i sympatykom „Solidarności” Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Życzę Wam, żebyście zawsze czuli się szanowani i doceniani – przez pracodawcę i współpracowników, a ten szacunek przekładał się na możliwość godnego życia całej solidarnościowej rodziny. Niech nadchodzący Nowy Rok 2016 zbliży nas do Polski opartej na rzeczywistym dialogu, przestrzeganiu praw pracowniczych, rzetelnej edukacji, dbałości o dobro wspólne i szacunku wobec obywateli.

Krzysztof Dośla,
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę