ZRG: Sytuacja w oświacie i zmiany w ordynacji wyborczej

Głównym tematem posiedzenia ZRG była sytuacja w oświacie po kwietniowych protestach. Przedstawiciele poszczególnych struktur oświatowej „Solidarności” mówili o skutkach akcji protestacyjnej. Niestety, kwietniowe strajki spowodowały podziały w samym nauczycielskim środowisku. Odbudowywanie dobrych relacji w tym środowisku będzie długo trwało.

Karolina Rydzewska wskazywała na potrzebę podziękowania tym osobom, dzięki którym odbyły się egzaminy gimnazjalne i ośmioklasistów. Mówiono również o skutkach finansowych protestów, jaki poniosą strajkujący i o dwuznacznej roli niektórych przedstawicieli samorządów, którzy wspierali protesty i obiecywali zapłatę za okres strajku, wiedząc, że jest to niezgodne z prawem.

W czasie dyskusji wskazywano na brak całościowych i systemowych rozwiązań dotyczących wynagrodzeń, nie tylko w oświacie, ale w całym sektorze finansów publicznych. Zdaniem Mirosława Piórka przewodniczącego „S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” niezbędne jest wypracowanie systemu wynagrodzeń pracowników tzw. budżetowych, który powiązany byłby ze wzrostem wynagrodzeń w sferze przemysłowej.

W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat propozycji zmian w Statucie NSZZ „Solidarność” i ordynacji wyborczej. Celem proponowanych zmian, które zostaną przekazane Komisji Statutowej, jest uproszczenie zasad wyborczych na jakich odbywają się wybory w dużych organizacjach, które w strukturze wewnętrznej wybierają komisje wydziałowe, koła.

Następne posiedzenie Zarządu Regionu odbędzie się 4 czerwca (wtorek) i będzie miało uroczysty charakter w związku z 30 rocznicą obchodów wyborów 1989 roku.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę