Sytuacja w oświacie: brak podwyżek, prywatyzacje szkół, podręczniki, sześciolatki, gimnazja… Zapraszamy na konferencję prasową.

W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zapraszamy dziennikarzy na konferencję prasową, która odbędzie się w przerwie obrad Rady Sekcji (11 lutego, godz. 12.30, ul. Wały Piastowskie 24, sala AKWEN, konferencja odbędzie się w pokoju 119).

Główne tematy (i dyskutowane projekty przygotowanych stanowisk) dotyczą:

  • braku podwyżek wynagrodzeń w 2014 roku,
  • jednego podręcznika dla klas pierwszych,
  • prywatyzacji szkół samorządowych (przykład Kokoszek),
  • sześciolatków w szkołach (dyskusja nad modelami w innych krajach, np. w Niemczech,
  • gdzie obowiązek dotyczy sześciolatków urodzonych tylko do 30 czerwca danego roku),
  • odbierania praw nabytych nauczycielom (np. Domy Dziecka),
  • prób omijania Karty Nauczyciela (osoby wspierające).

Rada podejmie dyskusję nad projektem listu do MEN ws. zbioru pytań-problemów związanych z gimnazjami.

Zgłoszony został także temat przyjęcia stanowiska ws. lasów państwowych.

Zależy nam, aby informować społeczeństwo o problemach edukacyjnych i działaniach „Solidarności” oświatowej, dlatego serdecznie zapraszamy i prosimy o przedstawienie tej problematyki.

W imieniu Sekcji:
Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Więcej informacji:
58 305 71 72
502 172 279

Download PDF
Powrót Drukuj stronę