Świat przed groźbą kryzysu rynku pracy

Świat stoi w obliczu globalnego kryzysu rynku pracy, który zagraża ożywieniu gospodarczemu, alarmuje Bank Światowy podaje portal pb.pl. Według raportu, który został opublikowany podczas spotkania ministrów pracy państw grupy G20 w Australii, Bank Światowy poinformował, że do 2030 roku konieczne jest stworzenie dodatkowych 600 mln miejsc pracy aby nadążyć za tempem wzrostu populacji.

Według hipotezy Nigela Twose`a  z Banku Światowego globalny kryzys rynku pracy już nastąpił.

- Ten raport mówi jasno, że brak jest dostatecznej liczby miejsc pracy i miejsc pracy odpowiedniej jakości – powiedział Nigel Twose .

Ekonomistę niepokoi również fakt, że widać rosnącą nierówność płac  dochodów w państwach G20.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę