Sukcesy „Solidarności” w Sanepidzie

Dzięki działaniom „Solidarności” nowy dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gdańsku cofnął większość niekorzystnych decyzji swojego poprzednika.

Przypomnijmy, po skardze „Solidarności” na działania byłego dyrektora WSSE w Gdańsku do Głównego Inspektora Sanitarnego i trudnych negocjacjach z wojewodą udało się odwołać dyrektora Dariusza Cichego.

Związkowcy zarzucali dyrektorowi Cichemu złe zarządzanie placówką oraz niewłaściwą politykę kadrową i płacową.

– Wojewoda zobowiązał nowego dyrektora Tomasza Augustyniaka do współpracy ze związkami zawodowymi i widać tego efekty – mówi Piotr Madej, przewodniczący KM NSZZ „S” przy WSSE w Gdańsku.

Dyrektor Tomasz Augustyniak spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych już na drugi dzień po objęciu stanowiska. Dodajmy, że dotychczasowy dyrektor nie chciał współpracować ze związkami zawodowymi. W ciągu trzech lat spotkał się z nimi zaledwie trzy razy.

– Po rozmowie z nami dyrektor Augustyniak zapewnił, że jeśli to będzie możliwe, cofnie niekorzystne decyzje swojego poprzednika – mówi Piotr Madej. – Słowa dotrzymał. Większość decyzji, które zaskarżaliśmy, zostało cofniętych. Dotyczą one m.in. zaprzestania likwidacji laboratoriów, zachowania struktury w laboratoriach oraz decyzji kadrowych.

Poprzedni dyrektor zwolnił wieloletnie pracownice, odmawiając im również prawa do otrzymania należnych jubileuszówek.

– To panie po pięćdziesiątce, większość z nich nie miałaby szans na rynku pracy. Decyzje dyrektora Cichego spowodowały problemy zdrowotne. Teraz mogły wrócić do pracy – tłumaczy Piotr Madej.

W najgorszej sytuacji była jedna z laborantek, która  nie nabyła uprawnień przedemerytalnych i będąc osobą samotną, nie miała środków do życia. Nowy dyrektor po interwencji „Solidarności” przywrócił ją do pracy.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę