Sukces „S” w archiwach państwowych. „Nie” dla mobbingu!

Wejście w życie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, informacje z zakładów pracy, przedstawienie oferty Związku m.in. w zakresie szkoleń były punktami programu kolejnego spotkania przedstawicieli organizacji związkowych z Gdańska i Sopotu, które 23 września odbyło się w sali Akwen w siedzibie „S”.

plenum23wrzesnia

O dużym sukcesie „Solidarności”, wprawdzie nie w Regionie Gdańskim, ale w Małopolsce, poinformowała Aleksandra Skibicka, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Archiwum Państwowym w Gdańsku i jednocześnie wiceprzewodnicząca Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Archiwów Państwowych.

15 lipca m.in. w wyniku protestu organizacji „S” w Archiwum Narodowym w Krakowie dyrektor archiwum Barbara Berska, którą pracownicy od kilku lat oskarżali o mobbing, złożyła rezygnację i została odwołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Gdy nie poskutkowały interwencje indywidualne, pracownicy krakowskiego archiwum reaktywowali organizację zakładową „S”. W wyniku listów otwartych wysłanych m.in. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Szefa Służby Cywilnej, dzięki współpracy „Solidarności” i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołano komisję, która potwierdziła wszystkie zarzuty wobec dyrektorki.

– Komisja stwierdziła wystąpienie długotrwałych i wielokrotnych działań mobbingowych byłej już pani dyrektor. O jednoznacznym charakterze sprawy najlepiej świadczy fakt, że większość kadry kierowniczej podzieliła opinie „szeregowych” pracowników. Zmiana na stanowisku dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie to triumf całej „Solidarności” w archiwach państwowych – mówi Aleksandra Skibicka.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę