Sukces rodziców i pracowników żłobków

Rząd wycofał się z części proponowanych zmian w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym z najbardziej kontrowersyjnego dla rodziców i pracowników żłobków pomysłu podniesienia dopuszczalnej liczby dzieci znajdujących się pod opieką jednego pracownika z 8 do 10.

Zdaniem rodziców i opiekunów, którzy 13 maja 2017 r. pod hasłem „Rząd do żłobka” zorganizowali protest przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiany spowodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju dzieci powierzanych opiece w żłobkach. Organizatorzy pikiety, w tym Agata Bartosik reprezentująca NSZZ „Solidarność”, złożyli w tej sprawie petycje w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 15 maja w resorcie rodziny i pracy odbyły się negocjacje, po których rząd wycofał się z pomysłu zwiększenia liczy dzieci przypadających na opiekuna.

– Związkowcy z Gdańska też uczestniczyli w tym proteście. Cieszymy się, że rząd potraktował nas poważnie i uwzględnił nasze postulaty. To mały, ale ważny sukces, bo bezpieczeństwo powierzanych nam dzieci nie zostanie zagrożone. Będziemy prowadzić dalsze negocjacje w kolejnych kwestiach – mówi Elżbieta Hryniewicz, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Gdańskim Zespole Żłobków.

Rząd planuje wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu żłobków od roku szkolnego 2017/2018. Wprowadzenie obok żłobków instytucji klubów dziecięcych oraz zniesienie obowiązku posiadania przez te placówki osobnej sali do odpoczynku ma zwiększyć liczbę oferowanych rodzicom miejsc opieki nad ich pociechami. Według danych z 2015 r. tylko 7 proc. najmniejszych dzieci w Polsce jest objętych opieką żłobkową. Zgodnie ze standardami Unii Europejskiej powinno to być co najmniej 33 procent.

ACH

Download PDF
Powrót Drukuj stronę