Sukces gdyńskiej Oświaty

Dużym sukcesem negocjacyjnym z władzami miasta może się pochwalić KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni. Udało im się uzyskać podwyżki w wysokości stu złotych brutto dla pracowników administracji i obsługi. Co ważne jest to podwyżka do wynagrodzenia zasadniczego. Obowiązuje ona od pierwszego września br.

– Od 2009 roku nie było żadnych podwyżek. Dlatego uważamy, że to ogromny sukces. Tym większy, że podwyższona jest płaca zasadnicza. Wcześniej, jeśli były podwyżki, mieliśmy do czynienia z tak zwanym podwójnym ubruttowieniem, a tracił na tym pracownik – mówi Zdzisława Hacia, przewodnicząca KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni. – Cieszymy się, bo podwyżki dotyczą wszystkich pracowników administracji i obsługi, niezależnie od stanowiska, stażu pracy i kategorii zaszeregowania.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę