Stypendia „Solidarności” wręczone po raz piętnasty

Młodzi, zdolni, zaangażowani w życie szkoły i lokalnej społeczności, wolny czas poświęcający na rozwój swoich pasji i wolontariat – tacy są stypendyści Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Wręczenie stypendiów w jubileuszowej XV edycji funduszu odbyło się 31 sierpnia 2017 r. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” z okazji 37 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Fundusz Stypendialny NSZZ „S” istnieje od 2003 r. Początkowo prowadzony był bezpośrednio przez ZRG. Od 2010 r. działalność funduszu odbywa się w ramach związanej z gdańską „S” Pomorskiej Fundacji Edukacji Pracy. W ciągu piętnastu lat pomoc finansową otrzymało już 608 uczniów pomorskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendia finansowe są przede wszystkim z wpłat organizacji związkowych i wpłat indywidualnych członków Związku. To zatem jeden z wielu praktycznych przejawów głoszonego przez związkowców hasła, że egzamin z solidarność trzeba zdawać nieustannie.

W tym roku stypendia otrzymało 36 uczniów, w tym trzech dodatkowych stypendystów z terenów objętych nawałnicą, jaka w połowie sierpnia nawiedziła Kaszuby i Bory Tucholskie. Dyplomy poświadczające otrzymanie stypendiów wręczyli marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla i Andrzej Gwiazda, w 1980 r. członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej i współtwórca NSZZ „S”.

Poruszające słowa skierował do stypendystów Andrzej Kołodziej, w 1980 r. wiceprzewodniczący MKS i jednocześnie przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. – Strajkując w sierpniu 1980 r. nie mieliśmy świadomości, że uczestniczymy w wydarzeniach, które zmienią historię Polski i Europy. Dopiero gdy zostało podpisane porozumienie, czuliśmy podskórnie, że nastąpił przełom, że dokonaliśmy pewnego wyłomu w totalitarnym systemie komunistycznym. Ja w PRL nie mogłem ukończyć edukacji w Technikum Budowy Okrętów. Najpierw mnie z niego wyrzucono za działalność antykomunistyczną, później dwa lata siedziałem w więzieniu w ówczesnej Czechosłowacji, a przez kolejne lata konspirowałem i ukrywałem się. Szkołę ukończyłem dopiero po 1989 roku. Można zatem powiedzieć, że najpierw musiałem wywalczyć sobie wolność, a dopiero potem mogłem dokończyć edukację. Wy nie musicie już walczyć, możecie rozwijać swoje zdolności i pasje – powiedział Andrzej Kołodziej.

 

Lista stypendystów XV edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”:

Maciej Audiejus – klasa III LO nr VIII w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach fizycznych, językowych, sportowych (siatkówka), wychowawca: Jakub Rodowski, poparcie: Wojciech Wachowiak – wiceprzewodniczący „S” ZRG w Gdańsku (2).

Barbara Baranowska – klasa II Gimnazjum nr 53 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach ekologicznych, członek Klubu Koszykówki „Młode Lwice” Gdańsk, wychowawca: Aleksandra Jesionowska, poparcie: M. Sobczak – Przewodnicząca „S” w Filharmonii Bałtyckiej, Dominik Wąsowski – Prezes klubu Koszykówki „Młode Lwice” Gdańsk.

Julia Blaszke – ukończyła Gimnazjum Katolickie w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągniecia w gimnastyce artystycznej, konkursach plastycznych (malarstwo i rzeźba), działalność w szkolnym kole Caritas, wychowawca: Magdalena Dułak, poparcie: Krzysztof Mieczkowski – przewodniczący „S” w TKTELEKOM Sp. z o.o. w Gdańsku, ks. Prof. Wojciech Cichosz – Kanclerz Zespołu Szkół, Eugeniusz Korek – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni.

Filip Brzeziński – ukończył Gimnazjum w Rytlu, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, teatralnych, sportowych, pomoc osobom starszym, w miejscowej parafii, wychowawca: Roman Formella, poparcie: Janusz Kitowski – przewodniczący „S” oświatowej w Czersku.

Błażej Buchwald – ukończył Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce, laureat wojewódzkiego konkursu biologicznego, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Magdalena Skrzyńska, poparcie: Maciej Werra – przewodniczący „S” oświatowej w Chojnicach.

Maciej Czapiewski – ukończył klasę II Gimnazjum w Brusach (tereny objęte wichurami w sierpniu 2017 r.), mistrz Europy (Praga 2017) w szybkości układania kostki Rubika, poparcie: Aleksandra Turowska – przewodnicząca „S’ oświatowej w Brusach.

Piotr Czerwiński – ukończył klasę I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku (klasa fortepianu), bardzo dobre wyniki w nauce, duże osiągniecia w konkursach pianistycznych – na poziomie międzynarodowym, wychowawca: Katarzyna Kwater, poparcie: Karol Guzikiewicz – wiceprzewodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej, oświatowej w Tczewie oraz dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM.

Dagmara Dzięcielska – ukończyła LO nr IX w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, gospodarz klasy, działalność w Szkolnym Kole Caritas, laureatka Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, drużynowa ZHP Gromady Zuchowej „Dzielni Odkrywcy” w Rumi, wychowawca: Arkadiusz Ordyniec, poparcie: Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni.

Paulina Gołuńska – ukończyła klasę I Technikum Hotelarskiego w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągniecia w konkursach hotelarskich, wychowawca: Joanna Lewandowska, poparcie: Anna Zagórska – przewodnicząca „S” w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” SA.

Monika Guzińska – ukończyła klasę II Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia w zespole artystyczno-tanecznym, wolontariat – pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, wychowawca: Maria Warnke, poparcie: Wiesław Ostaszewski – przewodniczący „S” w POLIPOL-MEBLE w Chojnicach i Bogdan Tyloch – kierownik Oddziału „S’ w Chojnicach (2).

Martyna Janta – ukończyła I klasę LO nr 2 w Sopocie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zastępowa w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, wolontariat, wychowawcy: Anna Kownacka, Piotr Kowalczyk poparcie: Marzena Krefta – przewodnicząca „S” w Urzędzie Miasta Gdynia, Magdalena Hajduk – 37 Gdyńska Drużyna Harcerek im. Danuty Siedzikówny „INKI”, dyrektor Krzysztof Jankowski (4).

Weronika Kamińska – ukończyła Gimnazjum nr 12 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach historycznych, artystycznych, aktywny udział w samorządzie uczniowskim szkoły, wychowawcy: Anna Neumann, poparcie: Hanna Kowalewska-Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku oraz Bożena Dejczer-Sawicka.

Kamil Kelsz – ukończył klasę II Gimnazjum w Jabłowie k. Starogardu Gd., oraz Szkołę Muzyczną I st. (klasa: gitara), aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Klaudia Owsiak, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gdańskim.

Elżbieta Kobierowska – ukończyła klasę II Gimnazjum w Rytlu (tereny objęte wichurami w sierpniu 2017 r.), aktywny udział w życiu szkoły, wolontariuszka schroniska dla zwierząt, poparcie: Janusz Kitowski – przewodniczący „S” oświatowej w Czersku.

Adrianna Kordowska – stypendium za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym: „Polska, moje miejsce, mój kraj”; ukończyła klasę V Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku; bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Agnieszka Mencel.

Paulina Kortas – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,94), aktywny udział w życiu szkoły, poparcie: Leszek Świeczkowski i Karolina Alfut – Przewodniczący i Zastępca „S” w Z.F. „POLPHARMA” S.A w Starogardzie Gdańskim.

Małgorzata Kotarba – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: „S” oświatowa w Pruszczu Gdańskim.

Tomasz Lipiński – ukończył klasę I Gimnazjum w Rytlu (tereny objęte wichurami w sierpniu 2017 r.), reprezentuje z sukcesami szkołę w zawodach sportowych, jest zawodnikiem klubu sportowego „Borowiak” Czersk, wolontariusz hospicjum w Chojnicach, poparcie: Janusz Kitowski – przewodniczący „S” oświatowej w Czersku.

Patrycja Malaj – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,88), laureatka konkursów biologicznych, ekologicznych, wiedzy o Biblii, radna Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna, wychowawca: Piotr Marcholewski, poparcie: Michał Gurowski – przewodniczący „S” oświatowej w Kościerzynie.

Wojciech Ostrowski – ukończył Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wolontariat, osiągnięcia na poziomie krajowym w kajakarstwie (Klub UKS „MOTŁAWA” Gdańsk), wychowawca: Ksenia Kirszling, poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku.

Aleksandra Pesta – ukończyła klasę I Gimnazjum nr 3 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (średnia 6,00), osiągnięcia w konkursach: „Katyń – Golgota Wschodu”, matematycznym, z języka angielskiego, wychowawca: Alicja Kiczorowska, poparcie: Tadeusz Szymański – Przewodniczący „S” – Politechnika Gdańska.

Wojciech Peta – klasa III Technikum Budowy Okrętów w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wychowawca: Wiesław Kamiński, poparcie: Zenon Wiszowaty – przewodniczący „S” w Porcie Gdynia.

Adrianna Radłowska – ukończyła Gimnazjum Katolickie w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,85, osiągnięcie 96,6% punktów na egzaminie po gimnazjum), laureatka konkursów językowych, wolontariat, gotowość pomocy z języka angielskiego, matematyki, wychowawca: Rafał Warajczyk, poparcie: ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz.

Julia Rakowska – ukończyła Salezjańskie Gimnazjum w Rumi, znakomite wyniki z egzaminu zewnętrznego po gimnazjum, osiągnięcia w konkursach biologicznych, wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, wolontariat, wychowawcy: Katarzyna Lendzion, Anna Grzywaczewska, poparcie: Ludwika Szpunar – przewodnicząca „S” w SOSW w Wejherowie (3).

Karolina Reszka – ukończyła II klasę II LO w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach matematycznych, ortograficznych, wolontariacie, zainteresowanie fotografią i rysunkiem, wychowawca: Dorota Burczyk, poparcie: Benedykt Kerlin – Przewodniczący „S” w Fabryce Mebli Okrętowych FAMOS w Starogardzie Gdańskim.

Jolanta Sawicka – stypendium za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym: „Polska, moje miejsce, mój kraj”; ukończyła klasę II Technikum nr 3 w Malborku, wychowawca: Katarzyna Kruszewska.

Natalia Sawicz – ukończyła Gimnazjum nr 19 w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, przewodnicząca samorządu szkolnego, osiągnięcia w konkursach muzycznych (zespół wokalny „Wiercipięty”), wychowawca: Jolanta Drelicharz, poparcie: prof. dr hab. Franciszek Makurat – przewodniczący „S” na Uniwersytecie Gdańskim oraz Krzysztof Jankowski – dyrektor szkoły.

Patrycja Sulima – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: „S” oświatowa w Pruszczu Gdańskim.

Bartosz Sieńkowski – ukończył Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,65), laureat konkursów chemiczno-biologicznych, wolontariusz koła Caritas, radny Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa, wychowawca: Agnieszka Saidowska, Anna Labudda, poparcie: Wiesława Cejner-Mania – przewodnicząca „S” Placówek Powiatu Tczewskiego oraz Andrzej Bogucki i Bogumiła Niemcow – przewodniczący i zastępca – NSZZ „S” w Energa-Opertaor SA – Oddział w Gdańsku (6).

Kacper Skarżyński – ukończył II Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (średnia 6,0, prawie 98% punktów z egzaminu po gimnazjum), laureat konkursów z matematyki, fizyki i informatyki, jak pisze wychowawca Emilia Senczyszyn: „Wspaniały uczeń i człowiek”, poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku.

Zofia Sojka – ukończyła Gimnazjum nr 1 oraz Szkołę Muzyczną I St. w Starogardzie Gdańskim (klasa gitary), , znakomite wyniki w nauce (średnia 5,83), wolontariusz Parafialnego Zespołu Caritas, wychowawca: Lucyna Lamek, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S’ oświatowej w Starogardzie Gdańskim.

Julia Stobińska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Wąglikowicach (Szkoła Podstawowa nosi imię NSZZ „Solidarność”), bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zespole kaszubskim, wychowawca: Małgorzat Grzyb, poparcie: Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie.

Bogumiła Szymendera – ukończyła Gimnazjum w Przywidzu, znakomite wyniki w nauce (średnia: 5,94), osiągnięcia w międzyregionalnych zawodach Teakwon-do, jest ratownikiem WOPR, wolontariuszka w przechodni weterynaryjnej dla chorych zwierząt, wiceprzewodnicząca samorządu szkolnego, wychowawca: Zbigniew Jakusz-Gostomski, poparcie: Ewa Zielińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Przywidzu oraz Janusz Jaromin – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu (2).

Jakub Wdowicz – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,80), laureat konkursów z geografii i historii, wychowawca: Honorata Nagórska, poparcie: Izabela Rułkowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Kolbudach.

Błażej Wolski – ukończył II klasę Gimnazjum im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Wąglikowicach (Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię NSZZ „Solidarność”), znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Małgorzata Grzyb, poparcie Józef Rymsza – kierownik oddziału „S” w Kościerzynie (2).

Dominika Wójcik – ukończyła Gimnazjum w Dziemianach, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,56), aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach biologiczno-chemicznych, wychowawca: Bernard Kryzel, poparcie: Anna Zagórska – przewodnicząca „S” przy Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” SA.

ACH

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę