Studencie – po poradę prawną przyjdź do „Solidarności”

Gdańska „Solidarność” zachęca młodzież do skorzystania latem z porad w zakresie prawa pracy. Wakacje to też czas pracy sezonowej. Podejmując czasowe zatrudnienie powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim:

  • Warunki umowy o pracę powinny być potwierdzone na piśmie najpóźniej w dniu podjęcia pracy.
  • Umowa musi zawierać wysokość wynagrodzenia oraz określać rodzaj i warunki pracy.
  • Przy pracy w gastronomii warto ustalić na piśmie ewentualną odpłatność za nocleg i wyżywienie.
  • Warto wynegocjować wypłatę wynagrodzenia co tydzień. Warto, by młody człowiek miał stały przypływ gotówki i był spokojniejszy o resztę wynagrodzenia. Umowa o dzieło lub zlecenia nie gwarantuje minimalnego wynagrodzenia i pełnego ubezpieczenia społecznego.
  • Przed rozpoczęciem pracy należy odbyć szkolenie BHP i zrobić badania lekarskie.

Jeżeli jesteś studentem lub uczniem i masz wątpliwości z zakresu prawa pracy – przyjdź, zabierając ze sobą legitymację szkolną lub studencką, do Działu Prawnego Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24, pok. 106, tel. 58 308 42 74, e mail dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl. Uzyskasz darmową poradę prawną. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.solidarnosc.gda.plwww.pip.gov.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę