Stres w pracy zabija

Z powodu chorób układu krążenia – zawałów i udarów mózgu – Polacy umierają 10 razy częściej niż Francuzi. Jednym z głównych czynników prowadzących do zgonów jest stres w pracy – informuje „Tygodnik Solidarność”, powołując się na wnioski ze spotkania zorganizowanego przez „S” na Uniwersytecie Łódzkim.

Przykładowo według badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 22 proc. zaburzeń stanu zdrowia w Unii Europejskiej (i 60 proc. zwolnień chorobowych) było skutkiem stresu zawodowego, zaś koszty stąd wynikające to ponad 20 mld euro rocznie. Z badań „S” wynika, że tylko u 12 proc. nauczycieli akademickich stres podnosi jakość pracy, natomiast u 87 proc. ją obniża. Można zakładać, że podobne proporcje występują w innych grupach zawodowych.

Gospodarzem X Forum Akademickiego Solidarności – poświęconego zagadnieniom BHP i wpływowi stresu w pracy na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników oraz negocjacjom zbiorowy w UE i Polsce – była tamtejsza Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. W Forum wzięli udział przedstawiciele 21 organizacji związkowych „S” z uczelni akademickich z całej Polski.

Przypominamy, że problemowi stresu w pracy poświęcony jest serwis internetowy www.diagnoza.psychostreswpracy.pl, uruchomiony przez NSZZ „Solidarność” wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę